Så påverkas Statens konstråd av coronaviruset

Statens konstråd följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa spridningen av coronaviruset och covid-19 i samhället.
Förändringar som specifikt berör Statens konstråds verksamhet publiceras och uppdateras löpande nedan.

Förändringar i Statens konstråds verksamhet:

  • Inköpen av konst från enskilda konstnärer och gallerier fortsätter men utifrån digitala presentationer. “Visningar” kan också genomföras via verktyg som Teams och Skype.
  • Statens konstråd tar hänsyn till att det kan bli förändringar i pågående projekt eller verksamhet med externa parter och vi har stor förståelse för detta.
  • Statens konstråd ombokar seminarier/konferenser till digitala forum eller skjuter dem på framtiden. Läs mer i vårt kalendarium för senaste uppdateringar.
  • Vi ställer tills vidare in all medverkan i andras program som innebär fysiska möten.
  • Statens konstråds medarbetare är tillgängliga via e-post och telefon, men arbetar hemifrån under den tiden som Folkhälsomyndigheten rekommenderar det.
  • Inbokade möten med Statens konstråds medarbetare sker i möjligaste mån digitalt.
  • Kontoret är stängt för allmänheten. Statens konstråds medarbetare genomför tills vidare inga resor i Sverige eller till utlandet.

Allmänna synpunkter och frågor till Statens konstråd välkomnas per e-post:

Förtydligande angående inköp av konst under coronakrisen

Som tidigare har nämnts fortsätter Statens konstråd att göra inköp av konst från enskilda konstnärer och gallerier, trots att coronakrisen omöjliggör nära sociala kontakter. Inköpen görs i stället utifrån digitala presentationer. ”Visningar” kan också genomföras via verktyg som Teams och Skype.

Vi har under de senaste veckorna mottagit en stor mängd digitalt presentationsmaterial från både gallerier och konstnärer. Vi ber om överseende med att det tar tid att gå igenom materialet. Våra begränsade personella resurser gör att det heller inte är möjligt för oss att återkoppla personligen till varje enskild konstnär eller gallerist, såvida vi inte beslutat oss för att gå vidare med ett inköp.

För att öka antalet inköp under den akuta krisperioden har vi omdisponerat vår ordinarie inköpsbudget, så att 2,7 miljoner kronor används för inköp under kvartal 1 och 2. Målsättningen är att även kunna omdisponera motsvarande summa för inköp under kvartal 3 och 4. Vi vill dock understryka att det handlar om en omdisponering av befintliga medel, inte om ett tillförande av nya medel från regeringens så kallade stödpaket till kultur.

Kontaktperson för konstinköp är Anders Olofsson.