Omförhandlingar

I Omförhandlingar: den offentliga konstens roll efter millennieskiftet diskuterar sju skribenter aktuella perspektiv på samtida offentlig konst. Texterna handlar till exempel om hur konst kan skapa värde och trygghet, hur offentlig konst verkar över tid och vilken roll skulpturen på torget kan ha idag. Boken behandlar offentlig konst som är beställd av privata organisationer och offentliga aktörer, och konst som har kommit till genom invånares egna initiativ.