Offentligt minne, offentlig konst

Vad är det att minnas genom konst?
I antologin Offentligt minne, offentlig konst – Reflektioner om monument och minneskonst i samtiden, har Statens konstråd samlat 25 texter av namnkunniga skribenter för att bidra till samtalet om minneskonstens roll i våra gemensamma rum. Texterna har ett svenskt fokus med internationella utblickar och boken ges ut i två olika upplagor, en svensk och en engelsk, med distribution både i Sverige och internationellt.

Vi lever i en tid då frågor kring konstens roll för gemensamma minnen diskuteras och debatteras runt om i världen. Minnesmärken och monument är en konstform som genom att bearbeta det förflutna för både samtiden och framtiden engagerar brett. Antologin Offentligt minne, offentlig konst ger en inblick i detta högaktuella ämne genom att förklara, problematisera, nyansera och berätta om monument och minneskonstens syfte och betydelse, historiskt och i dag.

Skribenterna kommer från en rad olika bakgrunder och bär på skilda erfarenheter såväl yrkesmässigt som privat. Bland författarna finns medborgare som har gett förslag till nya verk för svåra minnen och historier, verksamma konstnärer som talar om ritualens roll för minnet, hur en kan skapa plats för sorg, och hur en ny plats också ger utrymme för nya uttryck och gemenskaper. Boken rymmer litterära och poetiska återbesök av gestaltade minnen, forskare har djupdykt i frågan om hur förslag på minneskonst tas emot av allmänheten och varför, samt hur relationen mellan demokrati och monument kan se ut genom en diskussion kring processer, uttryck och mottagande. Curatorer skriver om konstverk som aldrig blev av men som ändå finns som starka bilder i minnet, om konstens potential som något permanent eller tillfälligt, samt om hur det offentliga är en fråga om ständig omförhandling.

Publikationen finns att köpa i vår bokhandel och hos Art and Theory.