Location: Göteborg

How/Gibca

Konstnär: Santiago Cirugeda & Loulou Cherinet
Kategori: Tillfällig konst
Ort: Göteborg
Curator: Elvira Dyangani, Edi Muka

Crystal curtains

Konstnär: Ingegerd Råman
Kategori: Permanent konst
Ort: Göteborg
Curator: Cecilia Hjelm

Vågen

Konstnär: Kåre Henriksson
Kategori: Permanent konst
Ort: Göteborg
Curator: Marie Holmgren

Ridån

Konstnär: Kajsa G Eriksson
Kategori: Permanent konst
Ort: Göteborg
Curator: Yvonne T. Larsson