Location: Göteborg

Evig anställning

Konstnär: Simon Goldin, Jakob Senneby
Kategori: Permanent konst, Stadsutveckling
Ort: Göteborg
Curator: Lotta Mossum, Alba Baeza

Rainbow Snake

Konstnär: Huang Yong Ping
Kategori: Permanent konst, Stadsutveckling
Ort: Göteborg
Curator: Lotta Mossum, Alba Baeza

Tongue And Groove

Konstnär: Danh Vō
Kategori: Permanent konst
Ort: Göteborg
Curator: Lotta Mossum, Alba Baeza

bLINK

Konstnär: Katharina Grosse
Kategori: Permanent konst
Ort: Göteborg
Curator: Lotta Mossum, Alba Baeza