En person simmar under vattenytan med ett stort ben.

Statens konstråd möter Signe Johannessen

Statens konstråds Marianna Garin har träffat konstnären Signe Johannessen och pratat om hennes videoverk Hic Sunt Dracones. 

Varje år köper Statens konstråd in konst som placeras på myndigheter runt om i landet och blir en del av människors arbetsplatser. Här pratar Marianna Garin, konstkonsult på Statens konstråd, med konstnären Signe Johannessen om hennes konstverk Hic Sunt Dracones, ett videoverk som Statens konstråd har köpt in och placerat på Linnéuniversitetet.  

Om Hic Sunt Dracones

”Hic Sunt Dracones” eller ”här är drakar” är en varningsfras för ännu icke kartlagda havsterritorier i äldre världskartor. I dessa europeiska s.k. ”mappa mundi” finns ofta bilder på havsmonster, demoner, drakar och alla tänkbara farliga mytiska varelser invid kuster och stränder där även faran för skeppsbrott var hög. Den tidens kartografi visar inte bara en världssyn utan användes även som en politisk-ekonomisk (kommersiell) strategi.  

I konstverket Hic Sunt Dracones dyker myten om monstret upp i en flerbottnad video som lyfter frågeställningar kring människans konstanta behov att bemästra naturen och utvinna dess kraft. I filmen får vi följa med på ett fartyg och en resa genom valjaktens historia. Genom arkivmaterial från 1940-talets blodiga valfångst ser vi bland annat männens riter inför dödandet av havets mäktigaste djur som komponeras samman med en återkommande sekvens av en kvinna som frisimmar med en stor valkota genom ett dunkelt blågrönt hav och skapar en kontrasterande poetisk stämning.