En grupp människor står och tittar på en rad papper uppklistrade på en tegelvägg.

Samtidskonstdagarna 2020

Samtidskonstdagarna 2020 bjuder in till en digital medskapande konferens på temat konstens och konstaktörernas framtid i gemensamma livsmiljöer.

2018 röstade Sveriges Riksdag igenom Politiken för gestaltad livsmiljö med brett partipolitiskt stöd. Syftet är att “Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

Sedan Statens konstråd började arrangera Samtidskonstdagarna 2018 har ambitionen varit att arbeta mer medskapande med konstfältet. I år går vi ett steg längre i denna riktning. I april genomfördes en digital förberedande workshop, med 70 aktörer från olika delar av fältet. Tillsammans togs olika kärnfrågor och utgångspunkter till agendan för årets Samtidskonstdagarna fram.

Dessa kan sorteras i följande övergripande rubriker:

 • Vad är gestaltad livsmiljö som politikområde och i övrigt?
 • Hur kan politikområdet gestaltad livsmiljö bli ett strukturellt kreativt verktyg?
 • Hur förstår konstaktörerna och konstnärerna sin roll i samband med detta nya politikområde och hur kan andra se och värdera denna kompetens och konstens potential på området?
 • Hur verkar den befintliga konstnärliga praktiken inom gemensamma livsmiljöer och hur samverkar denna med andra praktiker inom politikområdet?
 • Vad behöver vi veta mer? Kunskap, kartläggning och kompetens för att kunna omfamna området!
 • Hur kan vi nätverka och utveckla våra nätverk för att utbyta erfarenheter och få tillgång till varandras kompetens och resurser?
  Samtidskonstdagarna i oktober kommer att ge mycket utrymme till dialog och samverkan för att konstnärer, konstaktörer, tjänstepersoner och andra intressenter från konstfältet och angränsande områden ska få möjlighet att utforska dessa frågor tillsammans.

Konferensen riktar sig till dig som passar in på någon eller flera av dessa påståenden:
– vill utveckla konstens del i politikområdet gestaltad livsmiljö tillsammans med andra aktörer i konstfältet och i gränsöverskridande samverkan;
– arbetar med att skapa förutsättningar för konst i gemensamma livsmiljöer.
– arbetar med konst i det offentliga rummet och önskar finna vägar framåt i ofta komplexa och lite kaotiska sammanhang;
– vill bidra till att hitta synergier mellan det som redan görs i arbetet med att motverka segregation och politikområdets möjligheter;
– vill utforska och formulera hur konstnärlig verksamhet kan synliggöra komplexitet i gemensamma livsmiljöer, och andra sätt som konsten är och kan vara en resurs.

Kärngruppen för Samtidskonstdagarna 2020
För att förbereda Samtidskonstdagarna har vi utsett en kärngrupp med kompetenser från olika konstverksamheter: Amanda Ferrada (Grafikens Hus, Södertälje), Petra Johansson (Art Inside Out, Halland), Johanna Linder (Österängens konsthall, Jönköping), Caroline Lund (Sveriges konstföreningar), Carl Oscar Sjögren (The Non Existent Center/Ställbergs gruva), Elna Svenle (Vandalorum, Värnamo), och från Statens konstråd: Annika Enqvist, Andreas Roth, Giorgiana Zachia och Joanna Zawieja.
Till vår hjälp har vi Kajsa Balkfors och Jesper Hök som faciliterar processen.

Gå med i vår Facebook-grupp!

Du kanske har egna frågor som du funderar på och vill bjuda in andra att samtala kring? Redan nu kan du börja dialogen och föreslå frågor i den Facebook-grupp som startades under den förberedande workshopen i april. Den heter Facebookgruppen för Samtidskonstdagarna 2020 och är tänkt som ytterligare ett forum för dialog inför Samtidskonstdagarna 2020. Om du inte har gått med i Facebookgruppen ännu kan du skicka en förfrågan nu.

Om du inte använder Facebook, hör gärna av dig med angelägna frågor via mejl till Anna Holmbom på anna.holmbom@statenskonstrad.se.

Till Facebookgruppen för Samtidskonstdagarna

Material från förkonferensen

I april 2020 ordnades en webbaserad workshop inför Samtidskonstdagarna. Tanken var att deltagarnas olika perspektiv och idéer skulle bidra till höstens program. Framför allt var målet att ta reda på vad vi kan göra tillsammans för att konsten och konstaktörerna ska kunna förverkliga sin potential i det nya politikområdet för Gestaltad livsmiljö.

Konstens del i politikområdet Gestaltad livsmiljö är vagt formulerad och konstfältet vagt organiserat. Design och arkitektur, som är de andra fälten i politikområdet, har haft området under en längre tid. Konsten och kulturarvet kom in i politikområdet först 2018. Under workshoppen i april undersöktes möjligheterna för konstfältet att samla, formulera sig och tolka propositionen. Med idén om konstvärlden som fält eller bransch kan vi komma igång att formulera hur konsten och konstaktörerna kan och bör bidra till politiken och varför det är så viktigt att vi gör det tillsammans.

Medverkande: Amanda Ferrada, Grafikens Hus/Södertälje, Petra Johansson, Art Inside Out/Halland, Johanna Linder, Österängens konsthall/Jönköping, Carl Oscar Sjögren, The Non Existent Center/Ställbergs gruva, Elna Svenle, Vandalorum/Värnamo, och från Statens konstråd: Annika EnqvistAndreas RothGiorgiana Zachia och Joanna Zawieja.

Under konferensen Folk och Kultur i Eskilstuna 2020 lanserade Statens konstråd rapporten Utanför de institutionella väggarna om hur konstinstitutioner arbetar med offentlig konst i Sverige. Rapportens författare, Helena Selder, hävdar att konstaktörerna kan spela en nyckelroll i det nya politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Här kan du läsa hela rapporten Utanför de institutionella väggarna

Dokumentation från workshoppen

Läs om propositionen och konst i gestaltad livsmiljö här

Anmälan och information

2020 års upplaga av Samtidskonstdagarna bjuder in till en digital medskapande konferens på temat konstens och konstaktörernas framtid i gemensamma livsmiljöer. Det blir en medskapande konferens med fokus på att bygga tillit och på att stärka kapaciteten att samverka hos konstfältets olika aktörer.

Plats för Samtidskonstdagarna 2020
Samtidskonstdagarna 2020 skulle ha hållits i i Värnamo i Jönköpings län på konst- och designmuseet Vandalorum. Med tanke på den ovisshet som råder kring Covid-19-pandemin, har Statens konstråd tvingats fatta beslutet att Samtidskonstdagarna inte kan arrangeras på en fysisk plats i höst. Istället hålls de för första gången helt digitalt med hjälp av Zoom och andra digitala plattformar. Vår förhoppning är att det ska öka tillgängligheten och ge möjlighet för fler att delta. Erfarenheterna från den förberedande workshopen i april visade att det också finns fördelar med att mötas digitalt, när det gäller att skapa ett demokratisk och inkluderande samtal. Jönköpings län och Vandalorum kommer istället att stå som värdar för Samtidskonstdagarna 2024 och ser fram emot att välkomna alla då.

Förberedelser och praktisk information 
Tid: 21–23 oktober kl 09.30–15.30 samt mingel den 21 oktober kl 16.00–18.00.
Plats: Zoom och andra digitala plattformar. Vilka digitala verktyg som kommer att användas och hur du går tillväga för att använda dem kommer att informeras om i ett informationsbrev till anmälda deltagare närmare konferensen. Då kommer vi även att skicka med de länkar som behövs för att medverka.

Anmälan till Samtidskonstdagarna 2020

2020 års upplaga av Samtidskonstdagarna, 21– 23 oktober, är helt webbaserad och har temat konstens och konstaktörernas framtid i gemensamma livsmiljöer. Det blir en medskapande konferens med fokus på att bygga tillit och på att stärka kapaciteten att samverka hos konstfältets olika aktörer.

2018 röstade Sveriges Riksdag igenom Politiken för gestaltad livsmiljö med brett partipolitiskt stöd. Syftet är att “Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.” Samtidskonstdagarna i oktober kommer ge mycket utrymme till dialog och samverkan för att konstnärer, konstaktörer, tjänstepersoner och andra intressenter från konstfältet och angränsande områden ska få möjlighet att utforska dessa frågor tillsammans.

I år är medverkan i Samtidskonstdagarna avgiftsfri. Det betyder att det förutsätter investering i tid under alla de tre dagarna.

 

Här anmäler du dig till Samtidskonstdagarna 2020

Program

Över 200 olika perspektiv och erfarenheter kommer mötas under dessa dagar. På plats medverkar bland andra:

 • Nasim Aghili och Björn Karlsson, om Şaneşîn, Hässelby
 • Miriam Andersson Blecher, om enprocentsregeln, Botkyrka konsthall
 • Anneli Berglund, om Regional policy för offentlig konst, Region Kalmar
 • Elfrida Bergman, om Myter och verkligheter – En lesbisk odyssé, Umeå
 • Olivia Berkowicz & Amanda Ferrada, om Konstpaviljongen som en del av stadsomvandlingen – Södertälje, Grafikens Hus.
 • Sahar Burhan, om Galleri Kameleonts deltagande processer, Norrköping
 • Stella d’Ailly, om Konstnärliga avsmyckningar av Djurgårdsstaden, Stockholm
 • Barbara Ekström, om Ångpannegatans processer, Göteborg
 • Per Hasselberg, konstnär, om en kulturlivsanalys över Hagsätra-Rågsved för Stockholms Stad
 • Saadia Hussain, om deltagande konstnärliga processer, Fittja
 • akcg, om renoveringen och utvecklingen av love and devotion på Olaus Petriskolan, Örebro
 • Johanna Linder, om Naturen tar Över, Österängens konsthall, Jönköping
 • Kultivator, om Det läckande monumentet, Öland
 • Åsa Nacking och Emil Nilsson, om enprocentsregeln, Lunds konsthall
 • Mikael Rickman, om Streetcorners arbete med deltagande processer, Malmö
 • Ulrika Sten och Anna Ådahl, Konsthallen i Haninge kulturhus, om enprocentsregeln i Haninge
 • Malin Ståhl, om IntraGalactic arts collective arbete i Östersund
 • Oskar Östergren Njajta, om samiskt offentligt konstverk i Tärnaby
 • Lena From, Lotta Mossum, Andreas Roth och Joanna Zawieja om olika arbetsprocesser på Statens konstråd

Dag 1

Onsdag 21 oktober 09.30-15.30 + mingel 15.30-17.30

09:00 Teknisk uppvärmning
09.30 Välkomsttal och introduktion
Patrick Amsellem, Lena From och Giorgiana Zachia, Statens konstråd
09.40 Pass 1: Vilka är här och orientering i representerade perspektiv och praktiker
Vilka är vi som är med på samtidskonstdagarna 2020? Vilka perspektiv finns representerade och vilka förutsättningar ger det för samtal och samverkan?
11.00 Pass 2: Temats angelägenhet. Lärgrupper och inventering av fältets behov och intentioner. Hur använder var och en och vi alla tillsammans Samtidskonstdagarna för att påverka angelägna frågor?
12.00 Lunch
13.00 Diktläsning med Nachla Libre
13.10 Pass 3: Vad är gemensamma livsmiljöer och gestaltad livsmiljö? Hur tänker olika intressenter om sitt uppdrag och sin roll? Hur är detta relevant i egen kontext? Modererat samtal och dialog i mindre grupper.

 • Johanna Adebäck, konstnär
 • Saadia Hussein, konstnär
 • Lena From – Statens konstråd
 • Cathrine Mellander Backman – Riksantikvarieämbetet
 • Tobias Olsson – Sveriges Arkitekter
 • Suzanne Pluntke – Boverket
 • Mats Widbom – SVID och Svensk Form
 • Moderator: Andreas Roth – Statens konstråd

15.30 Mingel och visningsrum med hittills anmälda: Botkyrka konsthall, Galleri Kameleont (Norrköping), Göteborgs Stad – Ångpannegatanas processer, IntraGalactic Arts Collective (Östersund), Kristianstads konsthall, Kultivator (Öland), Lunds konsthall, Streetcorner (Malmö), Kalmar konstmuseum, Österängens konsthall (Jönköping). Läs program här.
17:30 Slut

Dag 2

Torsdag 22 oktober 09.30-15.30

09.30 Inramning
Pass 4: Hur kan vi tydliggöra vår roll och kompetens för oss själva och andra? Hur samverkar vi med andra? Vad gör vi redan och vad saknas för att komma vidare?
Helena Selder delar, med utgångspunkt i rapporten Utanför de institutionella väggarna, lärande exempel på offentlig konst och konstnärliga processer i gemensamma livsmiljöer.
Deltagardialog: Vad krävs för lyckad samverkan kring konstnärliga processer i offentlig miljö? Vi sammanfattar framgångsfaktorer, centrala utmaningar och avgörande relationer.
12.00 Lunch
13:00 Pass 5: Erfarenhetsutbyte och lärande på tvären. Exempel och dialog om konstnärliga arbetsprocesser i det offentliga rummet, konsthallar som arbetar med enprocentsregeln, regional policy för offentlig konst, upphandling av konst tidigt i stadsplaneringsprocesser, normkreativt arbete, deltagande i gestaltning av gemensamma livsmiljöer, m.m.
Tjugo personer från olika delar av landet har förberett sig att berätta om sina erfarenheter och lärdomar. Först deltagarsamtal och reflektioner utifrån en av dessa konkreta erfarenheter. Därefter möjlighet att välja ett konkret tema eller fråga att diskutera vidare.
15:20 Diktläsning med David Vayrynen
15.30 Slut

Dag 3

Fredag 23 oktober 09.30-12.45. OBS: Det gemensamma programmet slutar 12.45, inte 15.30 som tidigare kommunicerats. Eftermiddagen lämnas öppen för självorganisering och möten lokalt.

09.30 Pass 6: Vad är nästa steg? Konst och konstaktörer som självklar del i skapandet av gemensamma livsmiljöer. Deltagarstyrd agenda och arbetsgrupper.

 • Hur agerar vi nu utifrån vad vi lärt?
 • Vad behöver vi för kunskap nu och hur fortsätter vi lära?
 • Vilka konkreta samarbeten måste till?
 • Hur kan vi bidra till utveckling av politiken på lokal, regional och statlig nivå?
 • Vad är viktigt för oss att formulera för att tydliggöra konstens roll i arbetet med gemensamma livsmiljöer?

Deltagarna hittar angelägna frågor att arbeta vidare med utifrån inspiration, insikter och dialoger från dagarna. Möjlighet att välja två olika pass för att till exempel utforska samarbeten och möjliga initiativ tillsammans med andra.

12.00 Sammanfattning och avslutning i lärgrupp och helgrupp.

12.45 Slut

Utbildning i processledning

Processledning för konst inom gemensamma livsmiljöer – Träning i att leda förändring genom dialog och medskapande.

Konst kan vara en kraft för att samhället håller ihop samtidigt som den utmanar och öppnar nya vägar. Aldrig tidigare har behovet av förändringsprocesser som inte förenklar, utan bygger på engagemang och kunskap hos många, varit så tydligt. Därför har vi på Statens konstråd glädjen att kunna erbjuda en utbildning i processledning för konst inom gemensamma livsmiljöer. Utbildningen innehåller tre skräddarsydda webbaserade lärtillfällen under september–november 2020.

Att arbeta med konst i gemensamma livsmiljöer generellt och Politiken för gestaltad livsmiljö specifikt förutsätter förmågan att tänka och agera sektorsövergripande, att se helheter och agera utifrån nya roller. Statens konstråd har i samarbetet med konstaktörer i hela Sverige märkt behovet att fördjupa sig i hur vi kan arbeta bättre tillsammans. Därför erbjuds nu en lärande resa som kombinerar syftet att stärka kapaciteten att driva förändring genom medskapande metoder och arbetssätt med tillfället att lära och agera tillsammans om konstens plats i gemensamma livsmiljöer. Under utbildningen kommer deltagarna att ha möjlighet att förbereda innehåll till Samtidskonstdagarna 2020 (21–23 oktober) och förbereda sig att leda moment under dessa dagar.

Utbildningen vänder sig till personer som är engagerade för och arbetar med offentlig konst, gestaltning av gemensamma livsmiljöer och medborgarengagemang. Främst konstaktörer och konstnärer men också tjänstepersoner från kommuner och regioner med mera, välkomnas att delta. Vi bjuder också in personer från närliggande områden som civilsamhälle, arkitektur, design, planering, plats- och områdesutveckling och fastighetsbranschen som samverkar med konstaktörer.

Fokus för utbildningen ligger på att leda människor i att medskapa och samarbeta så att allas engagemang och kreativitet tas till vara. Ett flertal metoder och arbetssätt introduceras och vi kommer passa på att arbeta med frågor som är relevanta för oss just nu:

 • Hur kan vi stärka konstens plats i samhälle och offentliga rum samtidigt som vi värnar dess särart och frihet?
 • Hur kan utforskande och deltagande processer passa in och samtidigt bli en kraft för att förändra ohållbara system?
 • Hur kan konst och kultur bli en kraft för att engagera fler i skapandet av de demokratiska mötesplatser vi behöver mer än någonsin?

Varmt välkomna till en spännande läranderesa under hösten!

Fakta om utbildningen

Utbildningen är en sammanhållen process, där varje moment bygger på ett tidigare. Deltagande på samtliga tillfällen ger den bästa lärupplevelsen.

1:a tillfället, 10 september kl 9.00–16.30 och 11 september kl 9.00–12.30
2:a tillfället, 14 oktober kl 9.00–12.30
Samtidskonstdagarna: 21–23 oktober (denna ingår inte i utbildningen men används som plats att lära, öva och fördjupa med fler från fältet)
3:e tillfället, 13 november, kl 9.00–12.30

Dessutom tillkommer tid i lärgrupper som ni själva planerar in och styr över. Samt viss tid för att inläsning eller för att ta del av inspelat material. Ett tips är att delta flera från samma region, nätverk eller initiativ för att på detta sätt utveckla era metoder och kultur för samarbete.

Plats
De fasta träningstillfällena sker webbaserat via Zoom. Fokus ligger primärt på samverkan, medskapande och arbete med grupper i fysiska rum. Mellan tillfällena har ni möjlighet att testa och träna i era sammanhang lokalt. Eftersom vi möts online kommer ni också lära er om att leda medskapande möten online.

Vad får du med dig?
Utbildningen syftar till att stärka kapaciteten att leda medskapande processer för konst inom gemensamma livsmiljöer. Som deltagare får du med dig:

✓ Fördjupad förståelse för strategier för arbete med komplexa utmaningar och
systemförändring;
✓ Verktyg och modeller för design av medskapande möten och längre
förändringsprocesser;
✓ Fördjupning i processledning med flera konkreta metoder;
✓ Insikter kring och verktyg för det personliga ledarskapet;
✓ Stöd för att designa och planera en egen process kopplat till arbete eller uppdrag;
✓ Ett utökat nätverk och möjligheten att medskapa nya initiativ och projekt.

Ledare
Träningen hålls av Kajsa BalkforsDavid Ershammar och Jesper Hök, som har många års erfarenhet av att leda och utbilda inom förändringsprocesser både i offentliga verksamheter och i komplexa samverkan inom och med civilsamhället. Den här utbildningen bygger på Medskapande ledarskap i praktiken och lärdomar från praktikgemenskapen Art of Hosting.

Kostnad och investering
Utbildningen är avgiftsfri för personer från målgruppen. Den förutsätter investering i form av tid och en vilja att utveckla sina sätt att arbeta. Det finns ett begränsat antal platser och deltagande på samtliga träffar rekommenderas starkt då träningstillfällena bygger på varandra.

Fördjupning

Under april-workshoppen inför Samtidskonstdagarna var det många deltagare som efterfrågade mer kunskap om enprocentsregeln och medborgardialoger. Här har vi sammanställt en tipslista. Har du flera tips? Lämna gärna dem i Facebookgruppen för Samtidskonstdagarna så kompletterar vi listan tillsammans!

Sju saker att läsa och lyssna på för att få koll på enprocentsregeln!

 1. Lena Froms alldeles nyproducerade föreläsning om enprocentsregeln
 2. Vem bestämmer över konsten? Ett avsnitt om enprocentsregeln och konst i Region Blekinge producerad av Konst i Blekinge-podden
 3. Konstnärsnämndens studie 1% för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö – en komparativ studie av enprocentsregeln i kommuner och regioner 2012 och 2018 (länk till pdf är inte tillgänglig längre)
 4. Konstnärernas Riksorganisation KRO, Enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av offentliga miljöer ett dokument med information om hur arbetet med den offentliga konsten kan stärkas och genomföras.
 5. Statens konstråds rapport Utanför de institutionella väggarna skriven av Helena Selder har fokus på praktiken när den beskriver hur konstinstitutioner arbetar med offentlig konst. En del av rapporten handlar om konstruktionen enprocentsregeln.
 6. Höga Hus, Samfundet St:Eriks årsbok 2010, Lena Froms artikel ”Konst eller konstigt: Den offentliga konsten i Stockholm”.
 7. För att få perspektiv på enprocentsregelns tillämpning i Sverige kan vi rekommendera en närmare titt på en ny rapport från Finland.