En bild på en entréhall framför ett stort hus av sten.

Dekolonisering av museet och offentlig konst

Dekolonisering av museet och offentlig konst tar avstamp i samtalet om samtidskonst, svensk kolonialism och samisk repatriering. Hur kan offentliga institutioner och museer ta en aktiv roll i frågan? Programpunkten är en av fyra i serien Breddat berättande.

I oktober 2020 ordnade Statens konstråd och Nordiska museet ett samtal om dekolonisering av museet och offentlig konst. Utgångspunkten för samtalet var konstnären Outi Pieskis offentliga konstverk Two directions/Två riktningar/Guektien bïegkese/Guovtte biggii som är en del av den nya entrén till Nordiska museet i Stockholm. Konstverket kopplar samman material i samtidskonst och kulturellt minne med angelägna frågor om svensk kolonialism och samisk repatriering. I samtalet framkom samiska rösters ledning i frågor om hur offentlig konst, offentliga institutioner och museer kan ta aktiv roll i pågående processer för att nedmontera kolonialitet och arbeta mot att bli platser för materiell förändring.

Medverkande: Outi Pieski, konstnär, Gunvor Guttorm, professor i duodji och tidigare rektor för Samiska högskolan i Norge, Elin Kristine Haugdal, professor i konstvetenskap vid Norges arktiska universitet, Sanne Houby-Nielsen, chef för Nordiska museet, Peter Hagdahl, curator Statens konstråd, och Vanessa Gandy, chef Museiupplevelse Nordiska museet.
Moderator: Andria Nyberg Forshage

Språk: Engelska

Samtal om dekolonisering av museet och offentlig konst.
Two Directions av Outi Pieski för Nordiska Museet

I samtalsserien Breddat berättande för offentlig konst undersöker vi hur vi kan förstå hur historiska maktförhållanden fortsätter att forma vår samtid. Genom en dekolonial förståelse av vår tid, det vill säga genom ett antagande om att ett kolonialt maktförhållande formar samtiden, vill vi skapa ett ramverk för en samtalsserie som undersöker relationen mellan dekolonialitet och offentlig konst. Samtalsserien består av fyra delar.