Grafisk bild med text. Open Call

Open Call 2023: Boken om Statens konstråd  

Under 2023 startar Statens konstråd en process för att beskriva sin historia, samtid och framtid och hur myndigheten utvecklat och stöttat offentlig konst sedan 1937.

Som en del i det här arbetet utlyser vi ekonomiskt stöd (ett arvode som faktureras) för ett grävande och skrivande arbete som bidrar till historieskrivningen genom en fördjupning i Statens konstråds verksamhet på ett studerande, reflekterande, överraskande och även ifrågasättande vis. I det här första skedet fokuserar utlysningen på att studera och skriva om konsten, de som jobbat med den, de som idag upplever den och använder den, hur konsten format de platser som den återfinns på, hur det skrivits om konsten och hur den tagits emot och upplevts genom tiderna.

Statens konstråd välkomnar sökande som använder arbetssätt som liknar så kallad aktionsforskning (Action Research). Det vill säga där det utforskande arbetet utgörs av en palett forskningsansatser utanför ”laboratoriet” och i stället görs i praktiken med hjälp av etnologiska, konstnärliga och journalistiska metoder, som undersöker verken, publiken, platserna på plats. Som exempel kan det utforskande arbetet då ske via intervjuer av personer med koppling till konsten eller med hjälp av återbesök av befintliga verk som en del av det undersökande arbetet.

Syftet är att samla de framskrivna studierna i form av texter och bilder i en publikation med planerad utgivning inom ett par, tre år (2026–2027). Vår förhoppning är att materialet kommer att spegla dåtid, nutid och framtid.

Uppdrag kan ges till max tre personer. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och perspektiv. Arbetet utförs över motsvarande sammanlagt 3 månader heltid och slutlevereras i form av text eller likvärdigt material senast den första december 2023. Uppdraget vänder sig till yrkesverksamma forskare, skribenter, konstnärer och curatorer inom eller utanför konstvärlden, som är intresserade av och använder etnologiska och journalistiska arbetssätt för att få fatt i ny kunskap och nya vinklar.

Vem kan söka?

Urvalet för detta open call baseras på att du har goda kunskaper i svensk och/eller internationell konsthistoria, modern och samtida konst, gärna med inriktning mot offentlig konst eller offentlig förvaltning. Du ska kunna visa på din yrkesskicklighet och ha dokumenterad relevant erfarenhet och utbildningsnivå.

Ett ytterligare krav är goda kunskaper i svenska och/eller engelska.

Du ska kunna fakturera arvodet för att ersättas för arbetet.

Ansökan

Ansökan kan skrivas på både svenska och engelska. Bifoga följande dokument till ansökan:
 • CV
 • Personligt brev med dina perspektiv
 • Ämne/idéförslag på arbetets inriktning
 • Metodbeskrivning som klargör vilka arbetssätt du vill jobba med
 • Leveranssätt, tänkt material och omfång
 • Arbetsprover, 1–3 relevanta texter eller motsvarande likvärdigt material

Ämnesförslag

Vi söker inte efter ett särskilt ämne utan hoppas på bredd och att bli överraskade. Vi ser emellertid också att det finns behov av mer kunskap kring hur brukare upplever konsten i gemensamma rum, vad konsten gör, verksläsningar kopplade till samhällsfrågor och tidsanda. Det saknas intervjuer med brukare för att förstå konstens platsskapande egenskaper. Vi söker en extern kreativ blick. Möjliga arbetssätt skulle kunna ta avstamp i:

 • Ett urval av de över 2 000 permanenta konstverk som utvecklats i offentliga rum över hela landet
 • Studier av de drygt 100 000 verk som ingår i Statens konstråds samling
 • Intervjuer med publik/brukare på plats
 • Konstnärsrollen och den offentliga konsten
 • En genomlysning av publikationer om offentlig konst utvecklad av Statens konstråd som gjorts genom åren.
 • Publikens/brukarens olika roller
 • Paradigmskiften i offentlig konst
 • Relationen mellan tillfällig och permanent konst
 • Det offentliga samtalet om offentlig konst
 • Konsttexter om offentlig konst

Tidsplan

Utlysning öppnar i 15 maj 2023
Sista ansökningsdatum 9 juni 2023
Beslut meddelas i slutet av juni 2023
Sista leveransdatum 1 december 2023
Sista faktureringsdag 5 december 2023

Praktisk information

Skribenten fakturerar Statens konstråd för arbetet. Arvodet för uppdraget är 135 000 kr, exklusive moms

 • Tidsåtgång avser 3 månader heltid
 • Arbetsperiod genomförs enligt överenskommelse och ska motsvara 3 månader heltid, men arbetet kan spridas ut över 5 månader.
 • Uppdraget genomförs under sommaren och/eller hösten 2023 och slutförs inom 2023
 • Ansökningar skickas till e-postadressen: opencall2023@statenskonstrad.se
 • I ämnesraden för e-posten skriver du: ditt namn och Open Call Boken om Statens konstråd
 • Ansökan och arbetsproverna ska skickas i PDF-format

Leverans

I slutet av perioden förväntas du leverera ett färdigt dokument, innehållande publicerbart material, som en färdigskriven text eller motsvarande, likvärdigt material med bilder eller liknande enligt överenskommelse med redaktionen hos Statens konstråd.

Arvode

135 000 kr, exklusive moms mot faktura

Kontaktperson

Vid frågor, kontakta Annika Enqvist, Program- och publikationsansvarig vid Statens konstråd: annika.enqvist@statenskonstrad.se

Statens konstråd är en statlig myndighet som bildades 1937 med den huvudsakliga målsättningen att konsten skulle ”bliva allas egendom”. Genom vårt arbete med att producera offentlig konst och förvärva konst till statens konstsamling skapar och förvaltar vi framtidens kulturarv och verkar för att konst ska vara tillgänglig och nyskapande där människor lever, arbetar och bor.