Exteriör av byggnad

Nytt uppdrag för konstnärlig gestaltning Göteborgs universitet

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att ta fram ett idéförslag för en permanent konstnärlig gestaltning på den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Upphandlingen är ett samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus. Gestaltningsansvarig arkitekt är Tham & Videgård.

Om platsen

Den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet får nya lokaler i centrala Göteborg. Den nya byggnaden, Konstnärliga, kommer att stå färdig under 2027. Inget annat universitet eller högskola i Norden samlar lika många konstnärliga inriktningar i en och samma byggnad.

Om uppdraget

Denna utlysning avser en permanent konstnärlig gestaltning vid flera av den nya byggnadens entréplatser. Här erbjuds volymer som innehåller förbindelser mellan ute och inne och som inte stoppas upp av bjälklag och våningsplan. Det ger möjlighet att föreslå konstnärliga gestaltningar som kan finnas både i och utanför byggnaden, som både är publika i det omgivande stadsrummet och tar plats inuti huset.

Den curatoriella visionen Överlappande gränser, mellanrum av motstånd introducerar ett metaforiskt rum för motstånd mot en alltmer accelererande tidsålder. Genom utlysningen erbjuds konstnärer/konstnärsgrupper att tolka den curatoriella visionen och ta fram ett idéförslag.

Samverkanspart är Akademiska Hus. Representanter från Göteborgs universitet ingår i samrådsgruppen.

Intresseanmälan konstnärlig gestaltning för Göteborgs universitet

Under upphandlingen kommer tre (3) konstnärer att tilldelas uppdraget att ta fram ett idéförslag à 40 000 SEK exkl. moms vardera. Efter avslutad period tilldelas en (1) av dessa konstnärer ett skisskontrakt à 80 000 SEK exkl. moms, som innehåller en option på genomförandekontrakt à 4 000 000 SEK exkl. moms.

Skicka intresseanmälan senast 2023-09-03.

För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign. Eventuella frågor om hur du skapar ett konto på TendSign ställs till TendSign Support: +46 (0)771-440 200.

Läs mer och skicka intresseanmälan (länk till upphandlingen)