Flygvy över torg

Nytt skissuppdrag för konstnärer på södra Stationstorget, Varbergs nya resecentrum – Trafikplats Varberg

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att lämna skissförslag. Det gäller ett permanent konstverk för södra Stationstorget, Varbergs nya resecentrum – Trafikplats Varberg. Ett samarbete mellan Statens konstråd och Trafikverket i samverkan med Varberg kommun.

Om platsen södra Stationstorget

Södra Stationstorget är en av tre platser som valts ut som en viktig plats för konstnärlig gestaltning i Varbergs nya resecentrum – Trafikplats Varberg. Söder om Stationshuset skapas en stor öppen offentlig torgyta, som vänder sig söderut mot Varbergs stadskärna. Genom ett diagonalt stråk från stationsområdet mot Varbergs fästning tydliggörs även stadens koppling till havet.

Om skissuppdraget

De platser som är aktuella för konstnärlig gestaltning på södra Stationstorget är torgytan, luftrummet ovanför torgytan eller ett konstnärligt verk som ersätter vattenspegeln, alternativt ett större grepp om alla, eller några av platserna. Konstnären ska ta sin utgångspunkt och tolka den för uppdraget specifika curatoriella visionen Horisonter som kort kan sammanfattas med följande ledord: horisonter, ljus, mareld, möte mellan hav och land, resande/förflyttning, organiskt, föränderligt, nya dimensioner och berättelser.

För de som kommer med tåg eller buss är det här man möter staden, där södra Stationstorget med dess söderläge skapar förutsättningar för att bli en attraktiv och levande mötesplats med olika typer av sittplatser och uteserveringar. Platsen för den konstnärliga gestaltningen är den öppna stora torgytan söder om Stationshuset som är porten till Varberg, konsten får här gärna ta mycket utrymme och ta platsen i anspråk på själva torgytan eller i luftrummet ovanför torget och tillföra ett nutida lager genom att bygga vidare på platsens historik och Västerhavets specifika färger.

Samverkanspart är Trafikverket i dialog med Varberg kommun.

Intresseanmälan södra Stationstorget, Varbergs nya resecentrum – Trafikplats Varberg

Under processen kommer minst två (2) och högst tre (3) konstnärer/konstnärsgrupper att tilldelas skissuppdrag á 80 000 SEK exkl. moms vardera. En av dessa kommer tilldelas genomförande kontrakt på 2 000 000 SEK exkl. moms, inklusive anläggnings -och eventuella omprojekteringskostnader.

Skicka intresseanmälan senast 2023-08-15

För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på TendSign