3d-ritning av byggnad

Nytt skissuppdrag för konstnärer för Norrköpings tingsrätt

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att lämna skissförslag. Det gäller ett permanent konstverk utanför Norrköpings Tingsrätt. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Statens konstråd och Vacse Skepparen 1 AB.

Om platsen för Norrköpings tingsrätt

Norrköpings tingsrätt byggs i de norra delarna av centrala Norrköping. Tomten har tidigare använts som parkeringsplats och gränsar till Norra promenaden, som är ett av stadens tre promenadstråk. Dessa anlades i slutet av 1800-talet på det som då var stadsgränsen. Ett annat viktigt stråk går mellan den nya tingsrätten och det stora byggkomplexet som är närmsta granne i väster och som bland annat innehåller Kriminalvården.

Norrköping växte fram tack vare Motala ström. Vattnet gav kraft åt kvarnar och under 1600-talet blev vapenindustrierna allt viktigare. När staden växte ritades hör, som i många andra städer, en mer organiserad stadsplan som byggde på ett rutnätsmönster genom vilken strömmen bryter genom. Den stora tillväxten av staden skedde under 1800-talet och 1900-talet då textilindustrierna gjorde att Norrköping fick epitetet ”Sveriges Manchester”. När textilindustrin försvann på 1970-talet flyttades flera statliga verk till Norrköping även om det fortfarande finns en stark koppling till och en identitet som bygger på fabriksarbete och industri.

Om skissuppdraget

Den curatoriella visionen tar fasta på stadens historia, stadens ordnade plan samt på kontrasten mellan liv, rörlighet och ordning. Den konstnär som anlitas för ett framtida skissuppdrag kan låta sig inspireras av den spänning som finns mellan den strikt reglerade rutnätsstaden och Motala ströms flöde samt Norrköpingspromenadernas gräns. Mötet mellan promenaderna och stadskärnans byggnader skapar även det en böljande rörelse och den har inspirerat den nya byggnadens arkitektur.

Inspiration finns också att hämta i den kontrast som uppstått då människors liv krockat med samhällets lagar och regler på ett sätt som leder till ett möte med domstolen. Oavsett om detta handlar om en mindre tvist, ett vårdnadsärende, ett grövre brott, om man är vittne till ett brott, står åtalad eller är ett brottsoffer, är detta en situation som ska hanteras i respekt. Både för den enskilde individen och för domstolen som är dömande – inte fördömande.

Konstverket ska placeras i anslutning till eller på en mur av granit som byggs framför tingsrättens huvudentré.

Intresseanmälan för permanent verk vid Norrköpings tingsrätt

Under processen kommer två konstnärer att tilldelas skissuppdrag á 80 000 SEK vardera. En av dessa kommer att tilldelas genomförande-kontrakt på 750 000 SEK.

Skicka intresseanmälan senast 2023-08-15

För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på TendSign.