visualiseringen – en grafisk karta

Nytt skissuppdrag för digital konstnärlig gestaltning för Göteborgs universitet

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att lämna skissförslag. Det gäller en semipermanent digital konstnärlig gestaltning för den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Upphandlingen är ett samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus.

Den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet får nya lokaler i centrala Göteborg. Den nya byggnaden har fått namnet Konstnärliga och visionen är att en samlokalisering ska stärka samarbeten mellan de konstnärliga institutionerna och möjliggöra nya fusioner, konstuttryck och social interaktion. Inget annat universitet eller högskola i Norden kommer samla lika många konstnärliga inriktningar i en och samma byggnad. Gestaltningsansvarig arkitekt är Tham & Videgård.

Denna utlysning avser en semipermanent digital konstnärlig gestaltning med utgångspunkt från visionerna om interdisciplinär samverkan, nya förbindelser och sänkta trösklar. Den semipermanenta konstnärliga gestaltningen ska vara varaktig fram till och med färdigställandet av den nya byggnaden, preliminärt 2027. Därefter kan beslut om eventuell förlängning komma att fattas i överenskommelse mellan Beställaren, Uppdragsgivaren och Konstnären.

Samverkanspart är Akademiska Hus. Representanter från Göteborgs universitet ingår i samrådsgruppen.

Intresseanmälan digital konstnärlig gestaltning för Göteborgs universitet

Under upphandlingen kommer två (2), högst tre (3) konstnärer/konstnärsgrupper att tilldelas skissuppdrag á 80 000 SEK exklusive moms vardera. Avsikten är att en (1) av dessa kommer att tilldelas genomförande kontrakt på 2 000 000 SEK exklusive moms.

Skicka intresseanmälan senast 2023-05-21.

För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign.