Ny plats för möten i Hageby

MAP13 har jobbat tillsammans med Portalen, en mötesplats för att få människor i sysselsättning i Hageby, Norrköping. Med målet att skapa ett community center, ett allaktivitetshus, har de tagit fram ett förslag på en stor paviljong.

David López López, arkitekt från MAP13, kan du berätta om verket? 

– Konstverket är ett skulpturalt skal, som en öppen paviljong och utomhusteater. Formen speglar de idéer och ambitioner som finns på Portalen, deras ambition att skapa en mötesplats som är öppen och inbjudande för alla. Det är en vacker konstruktion som är speciellt anpassad för platsen Hageby. Takets kurvor är formade med en särskild teknik där ett nät av träribbor höjs från golvet och fixeras när de har nått önskad form.

Hur föddes idén?

– Idén är en materialisering av den deltagandeprocess vi har haft på Portalen, där det finns ett behov och en vilja att skapa en publik mötesplats i Hageby. Vi frågade dem hur de föreställde sig den platsen och många sågen paviljong och utomhusteater framför sig. Inom MAP13 är vi specialiserade på en viss tegelvalvsteknik och vi presenterade först ett konstnärligt förslag i tegel som vi vidareutvecklade tillsammans. Sedan upptäckte vi föroreningar i marken där vi skulle bygga och kunde inte få tillstånd för en så tung konstruktion. Då tog vi fram det nuvarande förslaget på en lätt träpaviljong. Portalen gillade den.

Hur har ni arbetat?

– Vi hade några workshops på Portalen, då vi tog med oss material och testade att bygga tillsammans. Vi undersökte också staden Norrköping och de utemiljöer som fanns i Hageby. Det var viktigt för oss att lära känna de som bor i området och att de fick lära känna oss. Eftersom vi ofta jobbade på distans var kommunikationen viktig, det var en konstant del av arbetet. I huvudsak handlade processen om att hitta människorna i Hagebys behov, ambitioner och drömmar.

Vilka var de stora utmaningarna?

– Att arbeta med människor ställer alltid krav på mötet, att lära känna varandra. Det är någonting vi är vana vid och det brukar lösa sig. En annan utmaning var att anpassa sig till de regler och restriktioner som finns i Sverige. Alla länder är olika och det tar ett tag att komma in i det. Vissa idéer var vi tvungna att släppa, men det är så det är, det byråkratiska är viktigt och en naturlig del av processen.

Har du några tips till någon som vill göra ett liknande projekt? 

– Att gå in i projektet med ett öppet sinne och hålla fast vid det så länge som möjligt. Det är viktigt för att de idéer du får som konstnär ska vara relevanta för dem du jobbar med. Konstnärens och arkitektens roll är inte att styra i det grundläggande idéarbetet, utan att föreslå lösningar och uttryck för idéerna. Risken är annars att gå miste om de verkligt viktiga frågor som finns bland de boende på platsen.

 

PROJEKTET ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum