Kvinnor som rör sig längs kanten av, och speglas i, en pool framför krukväxter och stora fönster.

Maider López om väggen av krukväxter i Hammarkullen

Maider López är en konstnär som ofta jobbar situationsbaserat där en kollektiv händelse står i fokus. I Hammarkullen har hon samarbetat med en grupp kvinnor kring deras lokala badhus. Hammarbadet räddas från rivningshot efter stora protester på plats och nu har konstnär och lokalsamhälle samarbetat med arkitekter och tjänstemän kring en konstnärlig gestaltning som växt fram under renoveringen av badhuset.

Maider López, berätta om verket?
– Konstverket är en installation av flyttbara växter i en simhall, en länk mellan hemmets vardag, skogen i området och själva badhuset. Växterna kan flyttas och blir en interaktiv del av interiören. Konstverket är skapat för badhusets sammanhang; både det fysiska utrymmet med de omgivande fönstren, och upplevelsen av platsen genom den grupp kvinnor jag har samarbetat med. För de är simhallen ett andra hem. Konstverket förstärker platsens identitet och ger besökarna möjlighet att skapa intimitet, förändra förhållandena och forma rumsligheten.

Hur föddes idén?
– Jag besökte platsen många gånger. Gruppen av kvinnor som jag samarbetade med berättade om deras erfarenheter och hur de känner sig och rör sig i badhuset. Jag pratade också med de som arbetar med att renovera och driva badhuset och gjorde research på hur ni i Sverige ser på simning. För att understyka den hemmakänsla som kvinnorna hade av platsen, så kom idén om ett stort antal flyttbara krukväxter. Jag ville skapa en lite skruvad miljö, som gör skogen utanför närvarande och samtidigt säger någonting om den transparens som finns i byggnaden.

Hur har ni arbetat?
– Först gjorde jag research. Jag hade en tät dialog med alla smarbetsparter där jag försökte göra mig en bild av badhusets context. Sen tog jag fram ett konstnärligt förslag, som skulle godkännas av ägarna, de som arbetsr med badhuset, gruppen av kvinnor och Statens konstråd. Det handlade hela tiden om att lyssna och hitta lösningar, en normal process i ett projekt där många medverkar och där konstverket ska bli del av en offentlig och välanvänd plats.

Vilka var de största utmaningarna?
– En av de största utmaningarna var hur jag skulle få input från alla inblandade, utan att det skulle påverka min integritet, eller konstens kvalitet. Men eftersom det handlar om en riktig offentlig plats måste jag vara flexibel och hitta lösningar för att det ska funka. Att placera 150 krukväxter bredvid en pool är inte praktiskt, och det finns en uppsjö av regler man måste anpassa sig till.

Vad är ditt råd till någon som vill göra ett liknande projekt?
– Jag tror att det är väldigt viktigt att lyssna på alla parter. I det här fallet var det gruppen av kvinnor, arkitekterna, ägarna och arbetarna. Samla deras tankar och idéer. Använd dem sedan på ditt eget sätt.

HAMMARKULLEN ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.