The Chain of Command av Martha Ossowska Persson

Martha Ossowska Perssons konstnärskap handlar ytterst om att vara människa. Hennes målning The Chain of Command är ett av konstverken som har köpts in till Coronasamlingen, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen.

I sitt måleri försöker Martha Ossowska Persson förnimma bilder som visar på det som ligger mellan människan och det andliga. Ett öga är riktat inåt, ett annat bakåt i tiden. Hon målar händer, läppar, hud, veck och kroppsliga landskap och vill åt en skörhet och en genomskinlighet som är mer andlig än kroppslig, trots att det är kroppen som står i fokus. Hennes måleri gestaltar också det oförutsägbara och dolda som finns i det osagda, i mellanrummen och i tomheten, i och runt våra kroppar. Martha Ossowska Persson arbetar aktivt med att frigöra sina målningar från ramen genom att låta den vita pappret vandra ut i rummet som ett monument.

Foto ovan: Charlotta Hammar

Konstnärsbiografi Martha Ossowska Persson

Martha Ossowska Persson är bosatt och verksam i Styrsjö. Hon har en masterexamen i fri konst från Akademin Valand och arbetar främst med storskaliga akvareller.