Skaramangás1 av A Karlsson Rixon

Skaramangás #1 av A Karlsson Rixon

Med konstverket Skaramangás #1 ger A Karlsson Rixon en inblick i Skaramangás flyktingläger i Grekland. Det är ett av konstverken som har köpts in till Coronasamlingen, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen.

Skaramangás #1 är fotograferat vid Skaramangás flyktingläger 2019. Det är en överblick över containerliknande bostäder där två familjer och upp till tjugo personer kan bo tillsammans på ca 20 kvm under oviss framtid. Det sägs vara Greklands bästa läger. Cirklarna i bilden är inblickar i lägret där barn leker och vuxna försöker skapa en vardag. Skarámangas #1 är en omarbetad version från utställningen Dear Truth på Hasselblad Center.

Konstnärsbiografi A Karlsson Rixon

A Karlsson Rixon är konstnär, fotograf och doktor i fotografisk gestaltning. Hen har en examen från Nordens Fotoskola i Stockholm och en Master of Fine Arts från California Institute of Arts. A Karlsson Rixon är verksam på Brännö och i Berlin.