Sculptures made out of birch bark on a green lawn. There's a low building in the background.

Lichen

Knubbigt knotiga kroppar av björknäver har trängt sig upp ur marken på LTU:s campusområde och Storforsens naturreservat. De är alla delar av konstnären Ingrid Elsa Maria Ogenstedts konstverk Lichen. Verket ingår som en del av Vävda sånger, Statens konstråds program under Luleåbiennalen 2020. Det står installerat 7 oktober 2020–14 februari 2021.

Om Lichen

Med konstverkets olika material vill Ingrid Elsa Maria Ogenstedt (f. 1984) skapa en förbindelse mellan platserna och verkets olika delar. Öppna vägar in i en berättelse.
– Marken och dess jordmån bär på berättelser, som lagrats ovanpå varandra över generationer och tidsåldrar. Björken är som pionjärträd det första att växa där bar mark skapats. Den som tar sig plats och är svår att värja sig emot, kommenterar konstnären verket.

Berättelsen som verket skapar uppstår på flera sätt. Både i relationen mellan platserna där verket har installerats, och i relationen mellan verkets enskilda delar av vilka två har installerats på Luleå tekniska högskolas campusområde och en i Storforsens naturreservat. Men också i relationen mellan platsernas och materialets historia. Björken har som träd länge spelat en viktig roll i Norden. Den är mycket användbar som råvara: Rötter, virke, näver, löv – allt kan utnyttjas. I mytologin är björken också känd för sina magiska krafter, och har ofta fått symbolisera en ny början. Och den tål arktiskt klimat. Installerad som här, ämnar Lichen utstå, bryta igenom och synas i alla väderförhållanden. Den svartvita björknävern kontrasterar mot himlen och snön, och reflekterar ljus. Lichen skapar dynamik mellan verket och dess platser som båda präglas av flöden, kraft och rörelse men på olika sätt.

Lichen är Ingrid Elsa Maria Ogenstedts första samarbete med Statens konstråd. Verket är också det första samarbetet kring tillfällig konst mellan Statens konstråd och Akademiska Hus, ett svenskt statligt ägt bolag med uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor och ansvarigt för campusutvecklingen vid Luleå tekniska högskola som nu byggs om. Verket hade inte kunnat bli till utan ett aktivt samarbete också med Luleå tekniska universitet. Universitetet har en arktisk profil med mångårig forskning kopplat till kallt klimat.

Om Ingrid Elsa Maria Ogenstedt

Ingrid Elsa Maria Ogenstedt föddes 1982 i Nacka, Sverige. Hon är för närvarande baserad i Berlin, Tyskland. Konstnären har studerat vid konsthögskolan, Umeå universitet, och University of the Arts Bremen. Hon arbetar med olika fysiska tillstånd och texturer av skulpturer, teckningar och fotografi.

Hitta till konstverket

Luleå Tekniska Universitet, Luleå, Sweden