Bild från Råby Planet i Västerås.

Råby Planet

Med Råby Planet knyter Michael Beutler med ett tredelat verk samman Råbys nya och gamla kulturarv, fysiskt och socialt. Del ett är en verkstad, del två är träskulpturen The Shrine och del tre är Råby Planet Festival, då en stor boll – fem meter i diameter – rullas fram genom en för ändamålet framhuggen bana i Råbyskogen.

Under 1968–1969 skedde en nyskapande konsthändelse på Råby. Det året flyttades nämligen Modellen av konstnären Palle Nielsen, ett numera legendariskt konstprojekt i form av en stor bygglekplats, från Moderna Museet i Stockholm till nuvarande norra Råby i Västerås. Bostadsområdet var helt nybyggt 1968 och en bearbetning av projektet – Ballongen – uppfördes på en idrottsplats, tack vare ett stort engagemang från områdets boende och med stöd från det lokala bostadsbolaget.

Ballongen kom till Råby på civilsamhällets initiativ och blev en fantastisk upplevelse för barn i alla åldrar som inbjöd till ett kreativt, lekfullt medskapande. Konsthändelsen blev en startpunkt för en lång rad diskussioner om platser för lek och barn i stad – lokalt, nationellt och internationellt. Med utgångspunkt i erfarenheterna från denna konsthändelse fick konstnären Michael Beutler ett uppdrag att skapa ett permanent konstverk för Råby i samarbete med de boende.

I januari 2017 påbörjade han en praktikbaserad process tillsammans med ungdomar, barn, föräldrar och det lokala föreningslivet. Genom en serie praktiskt inriktade, deltagarbaserade workshoppar och experiment utvecklades metoder för att kunna tillvarata den mångfald av erfarenheter och kunskaper som finns på Råby. I projektets startskede totalförstörde en brand Knytpunkten och Råbybadet, den plats som skulle utgöra projektets kreativa nav. Genom projektet återuppbyggdes en tillfällig utomhusverkstad på samma plats. Resultatet av hela denna process blev konstverket Råby Planet, vilket tog formen av en stor skulptur som aktiverades genom en lokal festival, ett kollektivt spel, Råby Planet Festival.

Centralt för festivalen var denna skulptur som Michael Beutler skapade, ett enormt stort vitt, luftfyllt klot, fem meter i diameter, som under festivalen rullades fram på gatorna och i utformade gigantiska kulbanor och hinder i Råbyskogen. I arbetet med festivalen och utvecklingen av spelregler engagerades olika grupper och föreningar. Engagerade fotbollslag, barn, musiker, föräldrar, och olika hantverkare bidrog på olika sätt till att aktivera skulpturen, festivalen och spelet.

Visionen är att etablera Råby Planet Festival som en årlig lokal tradition i stadsdelen. Då festivalen var över den 8 september 2018 återanvändes allt material från utomhusverkstaden och omvandlades till The Shrine, en faluröd träskulptur, placerad i kanten av Råbyskogen. The Shrine är en permanent hemvist för klotet, som innehåller alla delar och instruktioner för att återaktivera leken, spelet och festivalen. The Shrine är en magisk behållare som fungerar både som en bärare av minnet och en markör och uppmaning att upprätthålla Råby Planet Festival.

Om Michael Beutler

Konstnären Michael Beutler föddes 1976 i Tyskland och bor i Berlin. Han arbetar oftast i enkla material, som papper, wellpapp, spillvirke och sugrör, som han omvandlar till skulptur och arkitektur. Beutlers konst präglas av experimenterande undersökningar där publiken bjuds in till aktivt medskapande genom olika samarbetsformer.

Om Råby

Bostadsområdet ligger ett par kilometer väster om centrala Västerås. Råbyleden skär rakt genom stadsdelen och delar området i två delar, norra respektive södra Råby. Södra Råby saknar en naturlig mötesplats. I höst planerar Västerås stad att utveckla en detaljplan för ett nytt bostadskvarter på södra Råby.

Idén om byggleken Ballongen har återuppstått. Modellen – en modell för ett kvalitativt samhälle är en legendarisk utställning i form av en bygglekplats visad 1968 på Moderna museet i Stockholm – och sen på Råby. Initiativet kom då från Råbybon Irma Sohlman. Nu fortsätter arbetet vidare i vår egen tid.

Åren 1968-1969 stod barnen högst upp på agendan på Råby. Råbybon Irma Sohlman hade köpt in byggleken Modellen av Moderna Museet och tillsammans med konstnären Palle Nielsen och lokala krafter byggt upp den igen på Råby. Byggleken fick namnet Ballongen.

I dag nästan 50 år senare har Konstfrämjandet Västmanland och Västerås konstmuseum blåst liv i idén om en bygglek igen. Sommaren 2016 skapade konstnären Ruben Wätte tillsammans med barn, unga och vuxna på Råby verket Dungen – en tillfällig kreativ vildmark som en del av deras arbete Ballongen – lek på riktigt.

Här kan du se filmen från Råby Planet Festival
Intervju med Råbybon Irma Sohlman om byggleken “Ballongen”, grunden till det som senare togs vid och utvecklades av Michael Beutler.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Hitta till konstverket

Råby, Sverige