Tre slitna duvslag byggda av träplank, staplade ovanpå varandra utanför Moderna Museet i Stockholm. Simon Starling, Loft lift (stacked)

Loft lift (stacked)

Loft Lift av Simon Starling skapades ursprungligen för stadsförnyelseprojektet H+, det nya bostadsområdet i Helsingborgs hamn. I projektet utforskar och synliggör Starling behovet av mod och eftertanke i planeringsprocessen för att skapa en levande stadsdel.

En vidareutveckling

Loft Lift (stacked) är en vidareutveckling av projektet Loft Lift, där en prototyp byggdes av tre upphittade duvslag – små, bräckliga hus i återanvänt material som flyttades från sina ursprungsplatser och staplades ovanpå varandra.

 

Prototypen förkroppsligar en unik och absurd logik – samtidigt som den ger duvorna ett nytt hem.

Loft Lift gör bruk av omflyttning, återanvändning och nykonstellation och kan beskrivas som en modell och ett poetiskt uttryck för utforskning av frågor som stadsutveckling, gentrifiering, hem, omplacering, rörlighet och migration. Prototypen förkroppsligar en unik och absurd logik – samtidigt som den ger duvorna ett nytt hem. Projektet belyser bland annat det sociala sammanhanget för den brevduveförening som var duvslagets tidigare ägare, ett exempel på det slags kulturarv och arkitektoniska värden som ofta glöms bort i utvecklingen av nya bostadsområden.

Simon Starlings Loft Lift är också en del av projektet Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer.

Konstnärens medarbetare: Statens konstråd, Arkitektur- och designcentrum, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Helsingborgs stad.

Hitta till konstverket

Stockholm, Vintern 2013
Exercisplan 4, 111 49 Stockholm, Sverige