Brunnen övervuxen av murgröna. Åsa Stjerna, Brunnen/Le Puits, 2014

Brunnen/Le Puits

Ur en sedan många år torrlagd brunn, centralt placerad i Hôtel de Marles trädgård, strömmar en stilla, hela tiden föränderlig ljudslinga, baserad på namnen på de människor som genom århundradena bott och verkat på platsen 11 rue Payenne.

I Brunnen finns träsnidaren Destoux, muraren Lamarre och silkesspinnerskan Mansard, som konstnären har letat fram i ålderdomliga arkivmaterial vid Archives Nationales. Men där finns också personer som idag arbetar på Svenska institutet i Paris. Åsa Stjerna har låtit skådespelare läsa in namnen på platsens hyresgäster och anställda. Materialet har sammanfogats till ett vitalt arkiv som omfattar hundratals namn på människor, yrkesgrupper, datum och platsens eget namn. I Brunnen skymtar namnen förbi urskiljbara eller som upphackade porlande gester för att senare åter träda fram – men aldrig i samma form.

Platsen återaktiveras och blir en passage som sammanfogar olika tidsåldrar.

Den torrlagda brunnen angränsar till en underjordisk gångväg. Tillsammans fungerar dessa rumsligheter som resonanskammare för ljudmaterialet vars myllrande överlagringar av namn, som spänner från 1500-talet fram till idag, skapar en länk mellan dåtid och nutid, utan linjär tidsordning. Platsen återaktiveras och blir en passage som sammanfogar olika tidsåldrar. Brunnen/Le Puits är ett platsspecifikt verk producerat på uppdrag av Statens konstråd för Svenska institutet i Paris.Åsa Stjerna är en svensk konstnär som med ljud och lyssnande utforskar platser, sfärer och fenomen kopplade till det offentliga rummet. Genom hennes platsspecifika, lågmälda, ljudande gestaltningar aktiverar hon platsers bakomliggande – men inte alltid förnimbara – historiska, sociala och politiska strukturer.

Statens konstråd

Hitta till konstverket

Svenska institutet Paris, Våren 2014
Svenska institutet, 11 rue Payenne, F-75003 Paris