Al Madhafah

Som flykting berövas du möjligheten att vara värd. Du saknar ofta en plats dit du kan bjuda in eller bjuda tillbaka. Den analysen ligger till grund för arkitekten Sandi Hilals arbete i asylboendet Gula huset i Prästholmen, Boden, som har fått sitt eget vardagsrum: Al Madhafah.

Om Al Madhafah

Boden som stad har förändrats radikalt de senaste decennierna. Från att ha varit ett militärt skyddsområde, där besökare från utlandet var tvungna att söka tillstånd för att få komma in i staden, har Boden blivit en central ankomstplats för nyanlända till Sverige. Med utgångspunkt i Bodens historia har arkitekten Sandi Hilal undersökt flyktingskapet och rollen som värd och besökare. Hon belyser hur flyktingar riskerar att fastna i rollen som gäster i ett för evigt tillfälligt tillstånd, och frågar sig på vems villkor integrationen är tänkt att fungera.

Hur kan flyktingar utöva sin rätt att agera värd och vilket är vardagsrummets symboliska och faktiska roll i detta? Vardagsrummet ger möjligheten att vara värd, att bjuda in andra och att själv sätta agendan. Finns det i vardagsrummet en möjlighet att förändra ett samhälle?
På Prästholmen i Boden bor asylsökande i ett gult flerfamiljshus omgärdat av gräsmattor, kallat Gula huset. På 1960-talet fanns flera identiska byggnader runt omkring, som nu har rivits. I samarbete med Bodenbo, Havremagasinet, Försvarsmuseum Boden och Statens konstråd har Sandi Hilal gjort om en av lägenheterna i Gula huset till ett lokalt semipublikt vardagsrum: Al Madhafah/The Living Room.

Användningen av rummet bygger på ett tydligt värdskap, där en eller flera personer agerar värdar och bjuder in andra till händelser, såsom gemensamma middagar, musikaftnar eller lekstunder. På så sätt aktiveras ett värdskap som inte har funnits tidigare, där nyanlända kan bjuda in på egna villkor, och möjliggöra ett utrymme för kunskap, utbyte och social mobilisering. Vardagsrummets potential blev tydlig för Sandi Hilal i ett möte med de nyinflyttade bodensarna Yasmeen Mahmoud och Ibrahim Muhammad Haj Abdullah. I avsaknad av ett socialt sammanhang hade de öppnat upp sitt hem och bjöd regelbundet in gäster – en aktivitet som kräver ett vardagsrum, vilket många nyanlända saknar. Genom bjudningarna bröt de upp den dynamik som råder i relationen mellan en nyinflyttad och en ortsbo. Yasmeen Mahmoud och Ibrahim Muhammad Haj Abdullah har en central roll i Al Madhafah/The Living Room. De har varit med och utvecklat verket och är nu två av de centrala värdarna som bär verket vidare genom att använda och organisera programmet för vardagsrummet i Gula huset.

Arbetet med Al Madhafah/The Living Room i Boden har lett till att Sand Hilal organiserat flera vardagsrum över världen med fokus på flyktingens rätt att agera värd. I skrivande stund finns ytterligare vardagsrum i Stockholm, Eindhoven och Västbanken samt ett under planering i Alaska.

Om Sandi Hilal

Sandi Hilal är arkitekt och forskare. Hon är meddirektör för DAAR, en arkitekturbyrå och ett konstnärligt residensprogram som kombinerar konceptuella spekulationer och arkitektoniska interventioner (www. decolonizing.ps). Förutom forskning och praktik är Hilal engagerad i kritisk pedagogik. Hon är en av grundarna av det experimentella utbildningsprogrammet Campus in Camps i flyktinglägret Dheisheh i Betlehem (www. campusincamps.ps). Hilal var från 2008 till 2014 chef för FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingars projekt för att förbättra infrastrukturen och lägren på Västbanken.

Om Prästholmen

Strax öster om centrala Boden ligger Prästholmen. I ett flerfamiljshus hyr Migrationsverket in sig och erbjuder lägenheter till asylsökande. Det gör att integrationsfrågor står högt upp på agendan och resan in i samhället. I dag har Boden invånare med ursprung från totalt 98 länder.

Ett 30-tal flerfamiljshus med varierande arkitektur byggdes under början av 1970-talet på Prästholmen. I början av 2000-talet stod många lägenheter tomma. Ett tiotal hus revs. Markytor står nu öde på platsen.

Här kan du se filmen om The Living Room (Al Madhafah) av Sandi Hilal

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Hitta till konstverket

Prästholmen, Boden