Konsten befriad från bananflugor och gamla kylskåp

SLU har en av landets största konstsamlingar och en stor del finns i Umeå. Nu har en rejäl omhängning och nytillkomna verk skapat möjlighet till nya möten med konsten.

– Det finns ett stort konstintresse på SLU, både bland studenter och anställda. Genom att ge verken en bättre hängning och föra in ny konst hoppas vi att fler ska få syn på konsten i sin arbetsmiljö, säger Maria Wiklund, som ingått i referensgruppen för SLU:s konstutredning som ligger till grund för översynen och de nya tillskotten.

Åsa Bergdahl från Statens konstråd har arbetat med omhängningen och valt ut de 29 nya verk som i dag återfinns runt om i byggnaden – varav flera kommer från den så kallade Coronasamlingen, konst som köptes in med statliga stödpengar under pandemin.