Historisk satsning på inköp av konst klar

Nu är Statens konstråds satsning på att stötta svenska konstlivet genom inköp av konst klar. Resultat är över 500 konstverk som har köpts in från över 350 konstnärer verksamma i olika delar av landet. Nu kommer konsten ställas ut och placeras på myndigheter och når på så sätt ut bredare i samhället.  

Under 2021 köpte Statens konstråd in konst för 25 miljoner kronor, ett regeringsuppdrag som syftade till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen. Konsten köptes in på flera olika sätt: genom en öppen utlysning där konstnärer fick föreslå verk för inköp, regionala portfoliovisningar och förslag på konst att köpa in från gallerier och utställningsarrangörer och från våra curatorer och upphandlade konstkonsulter.

– Den stora mängden inköpta verk speglar verkligen bredden, djupet och mångfalden i dagens svenska konstliv. Här ser vi både engagemanget för den hotade naturen, mötet mellan olika kulturer, kärleken till det gedigna konstnärliga hantverket och intresset för långsamma och eftertänksamma arbetsprocesser, säger Anders Olofsson, projektledare.

En stor del av arbetet med inköpen till Coronasamlingen har handlat om att nå en mångfald av konstnärer i hela landet som arbetar med olika former av uttryck och som representerar olika generationer med olika bakgrunder. Samlingen rymmer en stor spännvidd mellan storstad och landsbygd, traditionellt måleri och konceptuella verk, män och kvinnor, födda från 1930 till 1995. 30% av konstnärerna är bosatta utanför de tre storstadsregionerna. Därigenom speglar Coronasamlingen den rika bredd och det stora djup som kännetecknar svenskt konstliv av dag. Genom projektet har vi inte bara nått konstnärer i hela landet för att köpa deras verk, vi har också etablerat nya relationer med det svenska konstlivet. Många konstnärer är inköpta för första gången. Detta kommer vara av stort värde för Statens konstråds verksamhet under många år framöver.

Utställning på Havemagasin och Skissernas museum

Nu kommer ett urval av konstverken att ställas ut på Havremagasinet i Boden i juni och Skissernas Museum i Lund i oktober. Alla inköpta konstverk kommer så småningom att bli en del av konstkollektioner och placeras på myndigheter runt om i landet. Det kan handla om universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, domstolar och skattekontor men också om svenska ambassader och centrala organ som exempelvis Regeringskansliet.

– Precis som den övriga konsten i Statens konstråds stora samling blir Coronasamlingen så småningom en del av människors arbetsplatser – konsten möter människor i vardagen och når ut brett i samhället! säger Patrick Amsellem, direktör på Statens konstråd.

I samband med utställningarna stäpper vi också en publikation om Coronasamlingen.

Läs mer om Coronasamlingen