Utställning av Ur himlen, ner i jorden

Varmt välkommen på utställning på Gotlands Konstmuseum

Den 27 augusti–11 september 2022 visas utställningen Ur himlen, ner i jorden, ett offentligt konstprojekt av Statens Konstråd i samarbete med Baltic Art Center som äger rum i Visby och dess omgivningar.

Projektet består av tre delar: En levande skulptur vid Södra Hällarna, en AR-upplevelse på Visborgs slätt och en utställning som väcker tankar om liv, omsorg och samexistens på en skadad planet.

Besök utställningen Ur himlen, ner i jorden

Utställningen är öppen dagligen kl 12:00–18:00 fram till 11 september på alla tre platser: Gotlands Konstmuseum, Visborgs slätt och Södra Hällarna naturreservat.

 

Program invigning

Datum: Lördag 27 augusti, 2022
Plats: Gotlands Konstmuseum, St Hansgatan 21, Visby
Tid: Vernissagen är öppen kl 12:00–18:00. Invigning kl 13:00.

13:00 Invigning: Tal och introduktion av konstverken i närvaro av konstnärerna.
PåÄngen Mat och Bar bjuder på dryck och tilltugg av nyskördade, gotländska grönsaker.

14:30 Bussresa till Visborgs slätt för upplevelsen av AR- verket The Swamp Observatory av Urbonas Studio. Därefter besök på Brakfesten installation på Södra Hällarna.

16:00 Bussresa tillbaka till staden.

Skolklasser bjuds in till workshopprogrammet Vad vi inte ser med konstnären och pedagogen Jessica Lundeberg, för att möta konstverken och själva skapa konst och animationer. Parallellt med utställningen visas även projekt och skisser från stadsutvecklingsprojektet Nya Perspektiv Visborg av konstnärerna Juri Markkula och Ingela Ihrman.

The Swamp Observatory av Urbonas Studio är en Augmented Reality-upplevelse som är tillgänglig på mobila enheter och online. Projektet inspirerar till funderingar kring följderna av Gotlands förlorade våtmarker och hur de kan återskapas i en tid av klimatomställning. Den framtida verkligheten på Visborgs slätt berikas med imaginära, ännu okända arter – eller monster som konstnärerna kallar dem – som har skapats tillsammans med elever från Atheneskolan. Genom QR koder kan besökaren aktivera upplevelsen och följa monstren som interagerar med varandra och guidar besökaren runt i träskets hemligheter. I utställningen på Gotlands konstmuseum får man ta del av den två år långa utvecklingsprocessen av konstverket.The Swamp Observatory i sin helhet är ett lekfullt och pedagogiskt verktyg för att engagera sig i stadsutvecklingsprocesser och för att föreställa sig nya och hållbara ”sociala biotoper”.

Brakfesten/La Grande Bouffe av Anne Duk Hee Jordan och Pauline Doutreluingne är ett konstverk i två delar: en film och en levande skulptur i Södra Hällarnas naturreservat, där almarna är utrotningshotade. Skulpturen, som efterliknar det mönster som barkborrarna lämnar på träden, har varit på plats sedan maj och har varit välbesökt under sommaren. Den är gjord av avbarkat almträ som förts tillbaka till sin ursprungsplats för att långsamt förmultna och bjuda in till en festlig bankett för insekter, skalbaggar, fåglar och andra organismer. Den har blivit en slags lek och mötesplats för unga och gamla, människor och icke-mänskliga livsformer. Det är dessa små och osynliga invånare i området som vi möter och följer i deras förehavanden som huvudpersoner i den film som har premiär i utställningen på Gotlands konstmuseum.

Ur himlen, ner i jorden inspirerar oss att återupptäcka glädjen och nyfikenheten i att engagera oss i den levande värld som vi tillhör.

Om konstprojektet Ur himlen ner i jorden