en grupp människor i ring

Samtidskonstdagarna 2024 – konferens

Konferensen Samtidskonstdagarna är den största återkommande mötesplatsen för konstaktörer i Sverige och innebär tre dagar fyllda av inspiration och lärande på tvärs genom samtal, erfarenheter från fältet och workshops.

Hoppas att vi ses där!

Mer om Samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har fått om att främja samtidskonstens utveckling och spridning, med särskilt fokus på att stärka konstaktörer. Läs mer om Statens konstråd här: https://statenskonstrad.se/om-oss/

Målgruppen för Samtidskonstdagarna är: konsthallar, konstmuseer, fria konstaktörer, konststrateger, curatorer, intendenter, konstpedagoger, konstkonsulenter, konstutvecklare och andra som vill bidra till utvecklingen av samtidskonstens ekosystem.

Facebookgrupp

I Facebookgruppen för Samtidskonstdagarna som är tänkt som ytterligare ett forum för dialog under Kraftsamlingen och fram till Samtidskonstdagarna 2024 i oktober finns också möjlighet att vara med. Här delar vi inspiration, frågeställningar, utlysningar och annat. Om du är med på Facebook kan du skicka en förfrågan om att gå med i gruppen redan nu.