människor som samtalar i grupp

Samtalsserie om samtidskonstens regionala utveckling – del 2

Under våren 2024 bjuder Statens konstråd och Region Värmland in till en samtalsserie om Värmland och samtidskonsten.

I serien får deltagarna möjlighet att mötas vid tre tillfällen och prata utifrån varandras perspektiv, kunskapsområden och roller. Utgångspunkten för samtalen är deltagarnas egna frågeställningar som ingen enskild part har svar på men som kanske kan lösas tillsammans. Agendan tas fram gemensamt på varje möte och det finns möjlighet att välja vilken fråga man vill samtala om.

Samtalsserie för verksamma i Värmland

Samtalsserien vänder sig till dig som är förtroendevald inom region eller kommun, tjänsteperson, konstnär eller representant för en konstverksamhet i länet. Med konstverksamhet menas fria aktörer, organisationer, institutioner, verksamheter som tillhör kommunerna samt andra intressenter på området som vill bidra till samtidskonstens regionala utveckling.

Är du intresserad av att delta? Kontakta Giorgiana Zachia, samordnare på Statens konstråd på giorgiana.zachia@statenskonstrad.se.

En satsning av Statens konstråd och Region Värmland

Samtalsserien har förberetts av en arbetsgrupp bestående av representanter från Alma Löv museum (Stella Broos), Konstfrämjandet Värmland (Janove Ekstedt), Rackstadmuseet (Hannes Trygg), Kristinehamns konstmuseum (Lena Örtlund), Kulturföreningen Kolonin (Helene Karlsson, Karlstad kommun (Gabriella Menerwa Kaasinen), Konstnärernas Kollektivverkstad Värmland (Margaretha Jansson), Region Värmland (Marita Axelsson Nordlund) samt Statens Konstråd (Giorgiana Zachia).