En jordhög i en skog

In Forest Intervals / Responding to the Forest’s Call

Välkommen till en programdag med konstprojektet Skogen kallar. Följ med på en bussresa från Stockholm till ett specifikt stycke skog – ett offentligt konstverk. På vägen stannar vi till på Sörmlands museum och besöker en utställning.

In Forest Intervals / Responding to the Forest’s Call

Vänligen bär oömma ytterkläder och skor.
Ta med dig en smartphone som kan ansluta till Internet via Wi-Fi.

Känner du hur Skogen kallar? Låt denna bussresa ta dig genom överlappande intervaller av förflutna och möjliga framtider. Vi reser mellan en huvudstad, en utställning och ett specifikt stycke skog – ett offentligt konstverk. Genom en sammansättning av rörelser, ljudspår, berättelser, tidsligheter och relationer med andra livsformer framträder vi som deltagare och medarbetare. Ta del av berättelserna och ljudspåren under läs mer.

In Forest Intervals / Responding to the Forest’s Call är ett heldagsprogram som involverar ekologiska och relationella förvecklingar inom Malin Arnell och Åsa Elzéns arbete Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap.

Genom projektet lyfts skogen, belägen på Fogelstad gods historiska marker, ur sitt förutbestämda sammanhang och blir ett sorts motstånd mot den västerländska teleologiska tidsuppfattningen. Skogen lever vidare i en annan temporalitet, där en tidsaxel från Fogelstadgruppen tillåts fortgå i stället för att brytas genom avverkning. Genom att låta skogen stå kvar bryts istället den antropocentriskt förutbestämda, vinstdrivande, cykliska temporalitet som skogen ingår i idag.

Medverkande: Föreningen Skogen Kallar: Malin Arnell och Åsa Elzén (SWE); Maria Thereza Alves (BRA); Katarina Bonnevier (SWE); Åsa Elzén (SWE); Becoming-Sensor: Natasha Myers, Ayelen Liberona och Allison Cameron (CAN); Merete Røstad (NOR); Pella Thiel (SWE).

I programmet ingår ett besök på utställningen Träda – Fogelstadgruppen och jord av Åsa Elzén, curaterad av Joanna Nordin, på Sörmlands museum.

Vi planerar med omsorg för att kunna följa möjliga rekommendationer och råd om covid-19, med gott om plats för att hålla avstånd under resan.

PROGRAM

Kl 08.45 Registrering vid Statens konstråd, Hälsingegatan 45, 113 31 Stockholm

Kl 09.00 Intervall 1
På bussen från Stockholm, Statens konstråd till Sörmlands museum, Nyköping
Introduktion till programmet av Annika Enqvist och Andria Nyberg Forshage, Statens konstråd
Pella Thiel, Rights of the Forest – rules for a wild relationship
Natasha Myers, Ayelen Liberona och Allison Cameron, Becoming Sensor: Seeding Plant-People Conspiracies for a Planthroposcene

Kl 11.00 Kaffe på Sörmlands museum

Kl 11.30 Intervall 2
Genom Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord på Sörmlands museum
Åsa Elzén och Joanna Nordin ger en introduktion till utställningen

Kl 12.30 Lunch på Sörmlands museum

Kl 13.20 Intervall 3
Tar plats i utställningen på Transcript of a Fallow / Avskrift av en Träda (2019) av Åsa Elzén
Katarina Bonnevier, NATTLIG TRÄDKULT (NIGHT TIME TREE CULT)

Kl 14.00 Intervall 4
På bussen från Sörmlands museum, Nyköping till skogen, Fogelstad, Julita
Merete Røstad, Dancing Forests and other stories
Malin Arnell och Åsa Elzén, presentation av Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap

Kl 15.30 Intervall 5
I skogen, Fogelstad, Julita
Malin Arnell och Åsa Elzén, aktivering av Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap

Kl 16.30 Kaffe i skogen

Kl 17.00 Intervall 6
På bussen från skogen, Fogelstad, Julita till Stockholm, Statens konstråd
Maria Thereza Alves, The Atlantic Forest: Rings of Strangulation are cultivated, the Earth Ruptures and the Hills Collapse

Kl 19.00 Ankomst till Stockholm, Statens konstråd

Verket Skogen kallar är ett av tolv beviljade projekt inom Statens konstråds landsomfattande utlysning Lokala konstprojekt, där lokalt engagerade konstprojekt initierade av konstnärer eller konstorganisationer blev inbjudna att ansöka om samarbete kring ömsesidig kunskapsutveckling (2018–2020).

Det publika programmet produceras av Statens konstråd/Annika Enqvist och Andria Nyberg Forshage i samarbete med Malin Arnell, Åsa Elzén och Joanna Nordin/Sörmlands museum – del av Region Sörmland.