Ett verk som står i mitten av ett rum

Möt konsten: ”Konsten i maktens korridorer”

Sara Bernesjö och Johanna Holm Norrvik från Nationalmuseum och Moderna Museet i samtal med Statens konstråds konstkonsulter Hanna Stahle och Magnus Mattsson om hur äldre konst och befintlig konst delar rum med samtida verk.

Kvällens samtal om hur det går till när man väljer ut konst till Regeringskansliet är inställt på grund av sjukdom.

”Konsten i maktens korridorer” har dock öppet och det går att se verken från kl 16.

Om ”Konsten i maktens korridorer”

Statens konstråd erbjuder en unik möjlighet att se delar av konsten som ska hänga i Regeringskansliets lokaler. Ett urval av den konst som tagits fram visas till och med 25 april hos Statens konstråd på Skeppsholmen.

Du kan se ”Konsten i maktens korridorer” på Skeppsholmen tisdagar under perioden 21 februari till 25 april kl. 16.00-19.00, utom tisdag 28 februari och 11 april.