Kosmos och Vanitas i samvetets ljus 

När Statens konstråd för första gången låter en konstnär arbeta på plats i sina lokaler bjuder Ylva Snöfrid in allmänheten under fyra tillfällen för att ta del av ritualer som görs i samband med färdigställandet av verket Kosmos och Vanitas i samvetets ljus – tre 600 x 690 cm stora målningar. Efter slutförandet installeras målningarna permanent i Forum Medicum vid Lunds universitet.

Upplevelsen börjar redan när du kliver in genom portarna till Statens konstråd på Skeppsholmen. Du kommer att lotsas upp till Ateljén på plan 5 där Ylva Snöfrid arbetar med verket under 30 dagar. Vid fyra tillfällen utför hon arbetet i form av en performance och ritual inför publik. På Statens konstråd färdigställs verket efter en två år lång process. Ritualerna inför publik kommer att vara en viktig del av konstverkets helhet och slutgiltiga gestaltning.

Kosmos och Vanitas i samvetets ljus – slutritualer

Slutritual – Födelsen. (Dag 1–10), öppet för publik 14 mars mellan kl 18:00 och 19:00.
Slutritual – Livet. (Dag 11–20), öppet för publik 21 mars mellan kl 18:00 och 19:00.
Slutritual – Döden. (Dag 21–30), öppet för publik 28 mars mellan kl 18:00 och 19:00.
Slutritual – Alla skeenden. Tårta serveras som en del av verket, öppet för publik 4 april mellan kl 18:00 och 19:00.