Konferens: Samtidskonstdagarna 2020

21 October - 23 October

Välkommen till Samtidskonstdagarna 2020. Det övergripande temat är vad konsten och konstaktörernas framtid är inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

När: 21–23 oktober
Var: Konferensen blir helt webbaserad.
Anmälan: Anmälan på Samtidskonstdagarnas hemsida, den hittar du här
Språk: Svenska

Samtidskonstdagarna 2020 vänder sig till personer och verksamheter som intresserar sig för eller är engagerade i konstens framtid inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Mer information finns på samtidskonstdagarna.se

Konstens del i Gestaltad livsmiljö
Konstens del i politikområdet är vagt formulerad och konstfältet vagt organiserat. Design och arkitektur, som är de andra fälten i politikområdet, har haft området under en längre tid. Konsten och kulturarvet kom in i politikområdet först 2018. Nu vill vi undersöka möjligheterna för konstfältet att samla, formulera sig och tolka propositionen. Med idén om konstvärlden som fält eller bransch kan vi komma igång att formulera hur konsten och konstaktörerna kan och bör bidra till politiken och varför det är så viktigt att vi gör det tillsammans.

Politikområdet gestaltad livsmiljö är den kontaktyta där konsten och konstaktörer är del av att skapa våra gemensamma livsmiljöer. Några av de frågor vi vill ställa under Samtidskonstdagarna 2020 är:

  • Hur kan detta bli en möjlighet att ändra synen på fältet och dess aktörer (fria och institutioner) från några som behöver stöd till några som är en viktig resurs för samhället?
  • Hur kan konstaktörer och konsten bortom och inom offentlig konst ingå i detta område?
  • Hur skapar vi nya strukturer och arbetssätt som tillåter nya samarbeten över yrkesgränserna?

Samtidskonstdagarna är ett årligen återkommande projekt som anordnas Statens konstråd tillsammans med olika aktörer. Det ingår i Statens konstråds permanenta uppdrag om att främja samtidskonstens utveckling och spridning med särskilt fokus på att stärka konstaktörer.

Läs mer om politikområdet Gestaltad livsmiljö och uppdraget Stärka konstorganisationer

Politikområdet Gestaltad livsmiljö
Politikområdet Gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Tanken är att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra och bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle i hela landet.

> Fördjupad information samt länk till propositionstexten hittar du här

Stärka konstorganisationer
Statens konstråd har i uppdrag att samordna arbetet med att främja samtidskonstens utveckling och spridning i landet. I rapporten ”Utanför de institutionella väggarna” tydliggörs hur konstaktörer genom sitt arbetet med offentlig konst kan spela en nyckelroll i politikområdet Gestaltad livsmiljö.

> Läs mer om uppdraget Stärka konstorganisationer här