En hand som sträcks upp i förgrunden ett rum med människor i bakgrunden

Samtidskonstdagarna 2020

Välkommen till Samtidskonstdagarna 2020. Det övergripande temat är vad konsten och konstaktörernas framtid är inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Samtidskonstdagarna 2020 vänder sig till personer och verksamheter som intresserar sig för eller är engagerade i konstens framtid inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Konstens del i Gestaltad livsmiljö
Konstens del i politikområdet är vagt formulerad och konstfältet vagt organiserat. Design och arkitektur, som är de andra fälten i politikområdet, har haft området under en längre tid. Konsten och kulturarvet kom in i politikområdet först 2018. Nu vill vi undersöka möjligheterna för konstfältet att samla, formulera sig och tolka propositionen. Med idén om konstvärlden som fält eller bransch kan vi komma igång att formulera hur konsten och konstaktörerna kan och bör bidra till politiken och varför det är så viktigt att vi gör det tillsammans.

Politikområdet gestaltad livsmiljö är den kontaktyta där konsten och konstaktörer är del av att skapa våra gemensamma livsmiljöer. Några av de frågor vi vill ställa under Samtidskonstdagarna 2020 är:

  • Hur kan detta bli en möjlighet att ändra synen på fältet och dess aktörer (fria och institutioner) från några som behöver stöd till några som är en viktig resurs för samhället?
  • Hur kan konstaktörer och konsten bortom och inom offentlig konst ingå i detta område?
  • Hur skapar vi nya strukturer och arbetssätt som tillåter nya samarbeten över yrkesgränserna?

Samtidskonstdagarna är ett årligen återkommande projekt som anordnas Statens konstråd tillsammans med olika aktörer. Det ingår i Statens konstråds permanenta uppdrag om att främja samtidskonstens utveckling och spridning med särskilt fokus på att stärka konstaktörer.

Anmälan och mer information