Illustration, ansikte på en figur

Creating Green Cities – Konferens om hållbara städer

Den gröna omställningen av Europa brådskar och i städernas miljöer möts en rad komplexa samhällsutmaningar. Hur vi utvecklar våra städer och samhällen kommer att påverka såväl människor som miljö i många generationer framöver. Statens konstråd ingår i Rådet för hållbara städer som anordnar konferensen Creating Green Cities.

Inom ramen för sitt ordförandeskap i EU lyfter Sverige frågor om gröna städer. Till konferensen Creating Green Cities den 14–15 juni bjuder Sverige in aktörer från hela Europa för att tillsammans dela kunskap och tänka nytt kring skapande av framtidens hållbara, vackra och inkluderande städer och samhällen.

  

Läs mer om programmet och anmäl dig på hemsidan Creating Green Cities (delegia.com)