Tavla som visar en strand där vågor slår in och två figurer av ljus finns i mitten.

Coronasamlingen växer fram!

I år köper Statens konstråd in konst för 25 miljoner kronor i ett regeringsuppdrag som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen. Sedan början av året har vi köpt in konst på flera olika sätt, bland annat genom en öppen utlysning och portfoliovisningar i hela landet. Nu kan du ta del av Coronasamlingen som växer fram här på Statens konstråds hemsida! 

Under 2021 köper Statens konstråd in konst för 25 miljoner kronor från gallerier och konstnärer som är verksamma i hela landet. Den inköpta konsten kommer att placeras i eller i anslutning till statliga myndigheters lokaler och på så sätt nå en bredare allmänhet. Konstinköpen kommer att lämna ett varaktigt avtryck i Staten konstråds samling, de blir en samling i samlingen som speglar konstens olika uttryck just nu.  

Ta del av inköpen 

När konsten levereras till Statens konstråd fotograferas den och blir en del av vår samling. Då publiceras den också i vårt Arkiv för offentlig konst. Vi publicerar även kontinuerligt fördjupad information om utvalda konstverk på sidan Coronasamlingen 2021.   

Ta del av de inköpta konstverken här!

Så köper Statens konstråd in konst till Coronasamlingen 

  •  I början av året hade vi en öppen utlysning där yrkesverksamma konstnärer kunde föreslå verk för inköp.  
  • Tillsammans med föreningen Konstkonsulenterna i Sverige genomför vi digitala portfoliovisningar för att lära känna nya konstnärskap och köpa in konstverk av yrkesverksamma konstnärer runt om i landet.  
  • Gallerister och utställningsarrangörer kan också nå oss med inköpsförslag.  
  • Parallellt med detta spanar våra upphandlade konstkonsulter och curatorer och andra anställda på Statens konstråd löpande efter konstverk som är lämpliga att köpa in till konstkollektionerna.