Finansiering av offentlig konst

Finansiering av offentlig konst kan se ut på många olika sätt. Konsten som idag finns i våra gemensamma rum har finansierats av kyrkan och kungahusen, av borgerskapet och arbetarrörelsen, av stiftelser och donatorer – och av Sveriges medborgare genom offentliga investeringar på kommunal, regional och statlig nivå. Längre ner på sidan kan du läsa mer om hur finansiering av offentlig konst går till inom stat, region och kommun.