Upphandlingar

Här kan du se Statens konstråds pågående och avslutade upphandlingar. Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.

Pågående upphandlingar

Konstnärligt gestaltningsuppdrag Fira demokratin 100 år!

Ansökningstiden för denna upphandling har löpt ut. Vi kommer att meddela resultatet av upphandlingen här när tilldelningsbeslutet är färdigt.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Sveriges Domstolar: Malmö nya tings- och förvaltningsrätt samt hyres- och arrendenämnd

Ansökningstiden för denna upphandling har löpt ut. Vi kommer att meddela resultatet av upphandlingen här när tilldelningsbeslutet är färdigt.

 

Avslutade upphandlingar

Här finns underlag som visar resultatet av våra upphandlingar.