Upphandlingar

Här kan du se Statens konstråds pågående och avslutade upphandlingar. Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.

Pågående upphandlingar

Nedan hittar du pågående upphandlingar.

Forum Medicum i Lund

Denna upphandling är avslutad. Vi kommer att meddela resultatet av upphandlingen här när tilldelningsbeslutet är färdigt.

Avslutade upphandlingar

Här finns underlag som visar resultatet av upphandlingar enligt nedan.