Upphandlingar

Här kan du se Statens konstråds pågående och avslutade upphandlingar. Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.

Pågående upphandlingar

Nedan hittar du pågående upphandlingar.

Forum Medicum i Lund

Denna upphandling är avslutad. Vi kommer att meddela resultatet av upphandlingen här när tilldelningsbeslutet är färdigt.

Uppdrag för ett nytt offentligt konstverk på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Denna upphandling är avslutad. Resultatet av den kommer att publiceras efter tilldelningsbeslut i februari 2021.

Avslutade upphandlingar

Här finns underlag som visar resultatet av upphandlingar enligt nedan.