Measurement of Time

Konstnär: jens henricson Kategorier: Permanent konst Ort:

Kärlknippen, vävnad och klyvöppningar framträder i det lilla provexemplaret. Det är ett knappa centimetern stort tvärsnitt av en tall som kan betraktas i foajén. På glasfasaden utanför presenteras snittet uppförstorat cirka 6 000 gånger.

Motivet är tryckt på husets glasfasad och kan betraktas från insidan och från utsidan av byggnaden. Utifrån framträder motivet i sin helhet på den 17 x 8 meter stora glasfasaden. Inifrån ges betraktaren möjlighet att gå närmare motivets olika delar. Tryckets höga upplösning gör att detaljer i tallens celler, märg och kärna framträder.

I foajén finns även originalpreparatet i en glasbricka på 75 x 26 mm i en glasmonter. Närkontakten med det lilla provet från tallens innandöme förstärker betraktarens förståelse för vad motivet är för något. Kontrasterna i proportionerna belyser även relationen mellan det lilla och det stora, en mikroskopisk inzoomning som samtidigt omfamnar hela byggnaden.

Genom att arbeta med uppförstoringen av trädet tall vill konstnären väcka tankar om härkomst, människans plats i världen och det stora i relation till det lilla – allmänmänskliga värden som är viktiga inom Polisutbildningens verksamhet. Tallens koppling till närliggande Umeå Plant Science Centre (UPSC) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) speglar även Polisutbildningens ambition att arbeta tvärvetenskapligt.

Measurement of Time är en konstnärlig gestaltning beställd av Akademiska Hus och Statens konstråd, ägd och förvaltad av Akademiska Hus, integrerad i glasfasaden på polisutbildningshuset vid Umeå universitet.

Här finns verket

Umeå