I en entré, framför en bred trappa, finns en träskulptur som består av en sittande man.

Fysiska tillstånd av lärande

Julia Bondesson har skapat en serie träskulpturer för Hus Stella på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Med inspiration från hantverkskulturer i Småland, Taiwan, Thailand och Japan har Julia Bondesson skapat Fysiska tillstånd av lärande, en serie skulpturer till Hus Stella på Linnéuniversitetet. Skulpturerna Redo för lejonet, Vandraren och sökaren och Fyren är alla gjorda av lindträ och har sågats, snidats och mejslats fram. De följer huset genom tre våningsplan, Bondesson har använt byggnaden som en scen för de tre skulpturerna i trä, oljefärg och neon.

Curator Kristina Möster Nilsson om Fysiska tillstånd av lärande

Stella betyder stjärna på latin och Hus Stella på Linnéuniversitetet har fått sitt namn för att byggnaden stålar som en stjärna. Hit kommer studenter och forskare för att mötas. Hus Stella rymmer universitets kärna med studentcentrum och bibliotek. Det är en byggnad som inte bara strålar, den glänser och prålar i gult med havet som fond. Innanför den gula glasfasaden är skulpturen Redo för lejonet den första besökare möter.

Konstnär Julia Bondesson har för Hus Stella gjort en profan triptyk kallad Fysiska tillstånd av lärande, en serie skulpturer som följer byggnaden genom tre våningsplan. Bondesson huvudsakliga konstnärliga uttryck är träskulptur och träsnideri. Med sitt arbete knyter hon an till småländsk hantverkstradition. Men också till den internationella miljö som är typisk för ett nutida svenskt universitet. Bondesson har hämtat kunskap och intryck från flera hantverkskulturer, en viktig del av hennes konstnärskap utvecklades genom att ta del av hantverkstradition från länder som Taiwan, Thailand och Japan.

De skulpturer Bondesson har skapat för Hus Stella omfamnar en helt ny skala i hennes konstnärskap, en skala som möter byggnadens volym. I Bondessons tolkning av Hus Stella har, utöver lindträet som material för skulpturerna, även tankar kring rörelse och ljus varit viktiga. Dessa komponenter bildar tillsammans Fysiska tillstånd av lärande. Hennes uppdrag var att skulpturalt följa byggnadens flöden men också kunna överraska genom konsten. Det finns alla möjligheter att stanna upp i vardagen, luta sig mot skulpturerna och känna hur träet i skulpturerna känns mot huden. Kunskapen om hur människan lär genom kroppen är något som Bondesson utvecklat genom sina erfarenheter som performanceartist. Det hon tar med sig från performancekonsten handlar om kroppen som både bärare av kunskap och ingång till ny kunskap, vilket är väldigt relevant i universitetets lärandemiljö.

I Bondessons stegvisa svit av skulpturer är Redo för lejonet först ut att möta den som stiger in genom entrén. En figur som med bestämt ansiktsuttryck ömsom ser betraktaren mitt emot och ömsom gäckar med ett helt annat uttryck från en annan vinkel. Men framförallt, vid entrén är alla besökare sedda. Figurens kropp är solid och så massiv att det är skönt att luta mänsklig rygg mot skulpturens rygg. Bakom Redo för lejonet höjer sig en skulptural trappa i ett monumentalt ljusschakt som delar hela byggnaden både vertikalt och horisontalt. Genom att röra sig upp genom trappan syns snart Vandraren och sökaren – en enorm figur som i sin fulla kraft för en slags kamp utmed fönsterpartiet. Den strävar på alla fyra. Ovanför träskulpturen finns en vit neonblixt som blixtrar in i byggnaden, men som kanske framförallt lyser ut mot Kalmar centrum. Slutligen Fyren på trappavsatsens högsta plan, en torso ristad och nött som i ett känslosvall. Där och då är det inte bara känslor som slår, utan även pulsen hos den som tagit trappan upp till husets sista våning. Bondesson har använt hela byggnaden som en scen för skulpturala sekvenser i trä, oljefärg och neon.

Vägen fram till färdiga konstverk har varit mycket utmanande, inte minst det tunga fysiska och långsamma arbete som har krävts av konstnären för att ta fram träskulptur i denna skala. En ruff grundform sågades fram med motorsåg och därefter återstod ett gediget snideri och ett mejslande för hand. All denna skulpturala sinnlighet som idag kan ses i Hus Stella kommer ur hårt kroppsarbete och ett unikt konstnärskap.

Kristina Möster Nilsson

Om Julia Bondesson

Julia Bondesson är född 1983 i Kinnared och idag bosatt och verksam i byn Killeberg på gränsen mellan Skåne och Småland. Hon är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan och har utvecklat sin konstnärliga expressivitet bland annat genom studier i dockteaterns konst i Taiwan. Julia Bondessons konstnärskap spänner över en värld som blandar lokalt hantverk med asiatiska konstformer. Hon uttrycker sig genom skulpturalt träsnideri där ljus och performance löper parallellt. I sina utställningar använder hon rummen genom att bygga in dramatik likt en teaterpjäs, där gestaltningsuttrycket förändras steg för steg. Bondessons konst har visats i separatutställningar bland annat på Vandalorum och Färgfabriken. Fysiska tillstånd av lärande är Julia Bondessons första offentliga permanenta konstverk.