Upphandlingar

Här kan du se Statens konstråds pågående och avslutade upphandlingar.

Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.

Pågående upphandlingar

Uppdrag för tre nya offentliga konstverk för Naturvetenskap Life vid Göteborgs universitet

Denna upphandling är avslutad. Resultatet av den kommer att publiceras efter tilldelningsbeslut 4 september 2020.

Statens konstråd bjuder in konstnärer att lämna en intresseanmälan för tre nya konstnärliga gestaltningar för Naturvetenskap Life vid Göteborgs universitet.

Ansökningstid: 7 maj– 2 juni.

Intresseanmälan sker endast via upphandlingsverktyget VISMA TendSign, där besvaras också eventuella frågor.

Ansökningsprocess
Upphandlingen genomförs som selektivt förfarande i enlighet med lagen om offentlig upphandling, 2016:1145 (LOU). Upphandlingen sker i två steg, först bjuds konstnärer in att lämna en intresseanmälan, via det digitala upphandlingsverktyget VISMA TendSign, om att få göra ett skissförslag för konstgestaltning av Naturvetenskap Life. Sen bjuds minst två och högst tre konstnärer in per uppdrag att lämna anbud för skissuppdrag. Efter avslutad upphandling kommer två till tre konstnärer att erhålla ersättningar för skissuppdrag på 80 000 SEK exkl. moms per konstnär. Kontraktsvärdet för de konstnärer som tilldelas det konstnärliga uppdraget är fastställd till 2 300 000 SEK exkl. moms per uppdrag.

Uppdrag för ett nytt offentligt konstverk på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Denna upphandling är avslutad. Resultatet av den kommer att publiceras efter tilldelningsbeslut 16 november 2020.

Statens konstråd bjuder in konstnärer att lämna en intresseanmälan för en ny konstnärlig gestaltning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Ansökningstid: 24 april– 24 maj.
Intresseanmälan sker endast via upphandlingsverktyget VISMA TendSign, där besvaras också eventuella frågor.

Ansökningsprocess
Upphandlingen genomförs som urvalsupphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling, 2016:1145 (LOU). Upphandlingen sker i två steg, först bjuds konstnärer in att lämna en intresseanmälan, via det digitala upphandlingsverktyget VISMA TendSign, om att få göra ett skissförslag för Handelshögskolans konstgestaltning. Efter avslutad urvalsprocess bjuds två till tre konstnärer in att mot en ersättning om vardera 80 000 kr exkl. moms lämna anbud i form av ett skissuppdrag. Av dessa konstnärer kommer en konstnär att tilldelas uppdraget att genomföra konstprojektet med ett kontraktsvärde fastställt till 2 500 000 SEK. 

Avslutade upphandlingar

Här finns underlag som visar resultatet av upphandlingar enligt nedan.

> Tilldelningsbeslut – Upphandling av konstkonsulter 2020–2023
> Tilldelningsbeslut – Upphandling av curatorer 2020–2023 
> Tilldelningsbeslut – Upphandling av konstkonsulter med ansvar för myndigheters konstansökningar 2020–2023
> Tilldelningsbeslut – Upphandling av två curatorer 2016–2020
> Tilldelningsbeslut – konstansökningar, 2015–2018
> Tilldelningsbeslut – konstansökningar i region Skåne, 2015–2018