Upphandlingar

Här kan du se Statens konstråds pågående och avslutade upphandlingar.

Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.

Pågående upphandlingar

Statens konstråd upphandlar konstkonsulter för att arbeta med myndigheters konstansökningar

Alla statliga myndigheter har möjlighet att ansöka om konst till platser där man bedriver sin verksamhet. Årligen behandlar Statens konstråd runt ett hundratal ansökningar i samband med myndigheters ombyggnader, renoveringar eller flyttar. Därför upphandlar Statens konstråd 5–7 konsulter med ansvar att genomföra myndigheternas konstansökningar under perioden 2020–2023.

OBS Sista ansökningsdag för dessa upphandlingar har passerat:
> Upphandling av projektledare/curatorer for offentlig konst

Inom kort presenteras resultatet av upphandlingen nedan.