En dimmig höstdag på Gamla kyrkogården i Kalmar. Gula löv ligger spridda över gravstenarna. Pia Sandström, Minnet Orden Marken…

Minnet Orden Marken…

Den fullständiga titeln på Pia Sandströms ljudkonstverk är Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod. I verket förs lyssnaren fram och tillbaka mellan dåtid och nutid, fakta och fiktion, kropp och tanke, på historiskt laddade platser i Kalmar och på Öland.

Om Minnet Orden Marken…

Miljöer, händelser, minnen och myter är omformulerade och sammanflätade till suggestiva ljudupplevelser. Lyssnaren tar del av ljudkonstverket via hörlurar och får även instruktioner om hur hon eller han kan röra sig på varje plats och uppleva den med flera sinnen.

Pia Sandström vill väcka en inre monolog hos den som lyssnar – tankar om det egna jaget, här och nu och i framtiden, mot bakgrund av omgivningens olika lager av tid.

Ljudverket är platsspecifikt och tillgängligt på följande platser:

  • Gamla Kyrkogården/Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar
  • Fågeltornet vid Beijershamn på Öland
  • Dröstorp Naturreservat på Öland

”Den här dubbletten, två skelett på båda sidor om sundet, och rebusen av samtid, framtid och dåtid på fyndplatserna lockade mig”

– Pia Sandström, Konstnär

Idén till ljudverkets tema fick Pia Sandström när hon hörde om upptäckten av två skelettet på varsin sida om Kalmarsund sommaren 2013. Kvarlevorna var så välbevarade att man först trodde att det var fråga om brott i modern tid, men skeletten visade sig vara flera hundra år gamla.

I sin undersökning inför arbetet med ljudverket har hon provat hur långt tillbaka i tiden det är möjligt att komma genom att tala med nu levande människor. Hon har bland annat spårat platsernas både mytiska och faktiska historia i samtal med historiker, arkeologer, lokalbefolkningen och andra som bär på egna eller andras minnen av miljön.

Curator Lisa Rosendahl om konstverket

I ljudkonstverket Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod får konstnären Pia Sandström oss att förnimma känslan av att stiga in i den bortsprängda Storkyrkan igen. Genom ljudet i hörlurarna förs vi över trehundra år tillbaka i tiden och in i ett akustiskt kyrkorum på samma plats där den gamla Storkyrkan en gång stod. Ljudet av en storslagen tegelrymd öppnas inom oss och sträcker sig mot himlen ovanför. Samtidigt vittnar grusgången under våra fötter om en samtida verklighet. Den akustiska förflyttningen skapar en dubbel- exponering av nutid och dåtid, av ljud- och synintryck, och av insida och utsida.

Samproduktion

Projektet är en samproduktion av Statens konstråd och Kalmar konstmuseum i samarbete med Kalmar kommun och Mörbylånga kommun med delfinansiering från Regionförbundet i Kalmar län.

Delar av Pia Sandströms ljudkonstverk finns i odlingslandskapet på södra Öland som sedan år 2000 är uppfört på UNESCO:s världsarvslista.

Idén om att producera ett konstverk på Gamla kyrkogården/Kvarteret Valnötsträdet växte fram ur ett tidigare samarbete mellan Statens konstråd och Kalmar kommun om riktlinjer för gestaltningen av utemiljön i Kvarteret Valnötsträdet. Projektet var en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, som drevs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.

Minnet Orden Marken...
Pia Sandström, om Minnet Orden Marken...

Hitta till konstverket

#ljudminnet Kalmar
Slottsvägen 6, Kalmar, Sverige