Minnet Orden Marken…

Konstnär: pia sandström Kategorier: Tillfällig konst

Den fullständiga titeln på Pia Sandströms ljudkonstverk är Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod. I verket förs lyssnaren fram och tillbaka mellan dåtid och nutid, fakta och fiktion, kropp och tanke, på historiskt laddade platser i Kalmar och på Öland.

 

Miljöer, händelser, minnen och myter är omformulerade och sammanflätade till suggestiva ljudupplevelser. Lyssnaren tar del av ljudkonstverket via hörlurar och får även instruktioner om hur hon eller han kan röra sig på varje plats och uppleva den med flera sinnen.

Pia Sandström vill väcka en inre monolog hos den som lyssnar – tankar om det egna jaget, här och nu och i framtiden, mot bakgrund av omgivningens olika lager av tid.

Ljudverket är platsspecifikt och tillgängligt på följande platser:

  • Gamla Kyrkogården/Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar
  • Fågeltornet vid Beijershamn på Öland
  • Dröstorp Naturreservat på Öland

Idén till ljudverkets tema fick Pia Sandström när hon hörde om upptäckten av två skelettet på varsin sida om Kalmarsund sommaren 2013. Kvarlevorna var så välbevarade att man först trodde att det var fråga om brott i modern tid, men skeletten visade sig vara flera hundra år gamla.

Den här dubbletten, två skelett på båda sidor om sundet, och rebusen av samtid, framtid och dåtid på fyndplatserna lockade mig”, säger Pia Sandström.

I sin undersökning inför arbetet med ljudverket har hon provat hur långt tillbaka i tiden det är möjligt att komma genom att tala med nu levande människor. Hon har bland annat spårat platsernas både mytiska och faktiska historia i samtal med historiker, arkeologer, lokalbefolkningen och andra som bär på egna eller andras minnen av miljön.

Minnet Orden Marken

Pia Sandström

Om Minnet Orden Marken

#ljudminnet Kalmar

Slottsvägen 6, Kalmar