LUTA-LÄGGA-STAPLA

Konstnären Jenny Magnusson konstnärliga gestaltning LUTA-LÄGGA-STAPLA består av fyra komponenter som tillsammans bildar en helhet i relation till arkitekturen, platsens historia och människan. Verket finns på Voksenåsen strax utanför Oslo.

Jenny Magnusson beskriver att hon i efterforskningen av material och historia kom i kontakt med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet i Mariestad, nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk. Naturen och de möjligheter som givs i fråga om material är gemensamma för hantverkstraditionen i Sverige och Norge. Tillsammans med företaget Traditionskraft Jenny Magnusson att utforma en träskulptur.

Träskulpturen består av ett ramverk där handtillverkade furuspån som har monterats fast likt ett lapptäcke i ett funktionellt och hållbart flätverk. Varje spån är hugget individuellt med handverktyg, spånen är insamlade under tid, är olika åldrade och ett spån är inte det andra likt.
– Jag tänker att bearbetningen av träet förenar människor genom tid och rum. Att arbeta med händerna är bland annat det som gör oss till människor. I valet av furu ryms vårt gemensamma arv, i en väl förvaltade skog av raka och högresta furor. Ett hållbart byggmaterial och kollagringsplats så som för tusen år som i framtiden, berättar Jenny Magnusson.

I LUTA-LÄGGA-STAPLA finns också kasserade och överblivna stenar från renoveringar av Voksenåsen men också den tvådelade sten som är en tidigare gåva från Föreningen av politiske fanger. I de staplade stenarna och deras nogsamt ”stilla” placering finns en melankoli medan den lutande träskulpturen uttrycker optimistism och längtan. Historia och framtid i ett nu.

Till betongfundamentet har Jenny Magnusson lånat måtten från Stiga pingisbord. Det svenska företaget Stiga började sälja bordtennisprodukter 1944 och säg det fritids eller den gillestuga i svenska radhus som inte haft ett Stiga pingisbord? Betongfundamentet fungerar både som en hävstång och förankring, en orienteringens nollpunkt. Sträckningen som träskulpturen gör upp och den svarta linje av sten som vinkelrätt löper ut och mot entrén. Betongkroppens yta berättar också om ett inne som är ett ute med sin blankpolerade yta.

Träet och betongen har båda olika taktila egenskaper. Träskulpturen kommer att förändras över tid, varje spån kommer sakta att få samma färg, en kallare grå ton och mer likna och smälta samman med sitt fundament. I vinterlandskapet när snön faller kommer stora delar av verket att försvinna, vila i snötäcket.

Curatorstext av Anne Pira

Eftersom det bortsett från årstid alltid är ett par tre grader kallare på Voksenåsen kurs- och konferensanläggning än nere i stan, är det ofrånkomligt att inte tala om vädret. När Jenny Magnusson påbörjar installeringen av sitt verk en sommardag i juni 2020 är det varmt och solen skiner. Följande morgon är grådisig och på platsen råder tät dimma. Jenny Magnussons hållning till utställningsrummet, oftast ett galleri, är mycket medveten. Hennes verk är platsspecifika.Utmaningen i gestaltningsuppdraget till Voksenåsen handlade bland annat om att synliggöra entréområdet som trots att det var en framsida upplevdes som en plats i skymundan.

Verket LUTA-LÄGGA-STAPLA består av flera delar. Ett betongfundament. En vägg av trä. Enlinje av svart sten. Andra stenar, rektangulära. En annan sten, cirkelrund. Samtliga delar förhåller sig till varandra och till platsen som sådan. Verket kan inte särskiljas från platsen. I anslutning till och runtom platsen finns en mängd tidigare artefakter och allehanda material att beakta. Tillexempel en vägg klädd i koppar, några flaggstänger, en gärdsgård. Ett par vajande åskledare.Historien om Voksenåsens tillblivelse är knuten till historier om civilsamhället och den tyska ockupationen av Norge. Voksenåsen är en gåva från Norska staten till Sverige som tack för hjälpen under och efter kriget. I Jenny Magnussons verk är kroppen närvarande. Måtten är mänskliga.

Titeln LUTA-LÄGGA-STAPLA indikerar kroppslig aktivitet. I det färdiga verket vill jag göra precis det som titeln uttrycker men även hoppa och springa och klättra. Sträcka ut mig på betongblocket (stort som ett svenskt pingisbord). Gå längsmed väggen. Dra med handen över de olika ytorna. Ställa mig intill.Jenny Magnusson formulerar sig genom och i material. Tidigt i processen talade vi om form, att formen följer materialet och inte tvärtom. Materialen är omsorgsfullt valda och hanterade. Det regnar från och till. Betongblocket är blankt som en spegel. En tjärn, sa någon.

Om Jenny Magnusson

Jenny Magnusson (född 1970) är utbildad vid Konsthögskolan Valand och verksam i Göteborg. Hon har ställt ut på Värmlands museum i Karlstad, och Ystad Konstmuseum 2014, Galleri Jochen Hempel och Künstlerhaus Bethaninen i Berlin 2015, Blue Star Contemporary Art museum i San Antonio Texas 2016, Konstepidemin Göteborg och Galleri Rostrum Malmö 2017, Riss(e) i Varese Italien och Hemma Hos i Göteborg 2018.
2019 var Jenny Magnusson aktuell i utställningen SKYMMER OCH SER på Kungliga Konstakademien och på WELD i Stockholm, samt PLATFORMS PROJECT Independent Art Fair Aten Grekland. Senaste utställningen var på MIEC Santo Tirso Portugal 2020.

Hitta till konstverket

Voksenåsen Culture and Conference Hotel, Ullveien, Oslo, Norge