Bild av tall på en vägg med belysning

Ljus för liten tall

Med rätt ljus och näring kan tallen växa och bli något stort. Lisa Strömbecks verk Ljus för liten tall får en vägg att leva på SiS ungdomshem i Hässleholm.

Om Ljus för liten tall

Statens institutionsstyrelse (SiS) förmedlar sin verksamhet med uttrycket ”Det gäller livet”. Med samma allvar har Lisa Strömbeck gett sig in i uppdraget att ge ett stycke liv till unga människor som under en period behöver ta ett steg ur det kollektivt organiserade samhället för att få skola och behandling i enskild miljö. På SiS ungdomshem i Hässleholm glider ljuset nu över väggytan där skolelever samlas, väntar och möts. Magi må vara ett slitet ord, men här får det mening.

”Denna tallplanta fick inte någon bra start i livet. Den slog rot där det var för mörkt för att utvecklas. Större tallar har överskuggat den och tagit ljuset och näringen. Den har farit illa, men är vid liv, så får den bara ordentligt med ljus kan den få kraft att frodas, resa sig upp och växa sig stark.”

Lisa Strömbecks konstnärskap är varmt, hon ömmar för gemenskap både på det lilla planet men också i samhället i stort. Det märks även i hennes egen beskrivning ovan, när Strömbeck själv sätter ord på konstverket hon formligen har lockat fram ur väggen på ett ungdomshem i Hässleholm.

 

I tegel och cederträ kan ögat vandra och undersöka, färgerna inomhus flyter långsamt från den ena tonen till den andra.

Arkitektkontoret Fojab har tillsammans med SiS och fastighetsägaren skapat arkitektur som berör. I ungdomshemmet finns en vänlighet i ljusinsläpp, material och färgval. Inte minst finns en ansats att genom arkitekturen verkligen vilja sätta sig in i hur det är att vara barn och tonåring på ett ungdomshem. I tegel och cederträ kan ögat vandra och undersöka, färgerna inomhus flyter långsamt från den ena tonen till den andra. När konstnären kom in i byggnaden kunde hon ta tolkningen vidare in i konsten. Ur begränsningar som kommer med denna typ av byggnad har hon skapat ett ljus som fortsätter dit arkitekturen inte kan nå.

Ljus för liten tall finns i den stora väggen på väg in i gymnastiksalen. Gråmålad ligger väggen stilla fram tills ljuset glider längs ytan ner i varma orangegula fält. Där börjar väggen leva, den får små infällningar och skuggor. Den är gyllengul för att sedan gränsa mot grönt eller kanske orange. Det är inte avlägset att se solljusets varma toner, känna hur de mjuka strålarna känns mot huden. Sedan börjar ljuset vitt singla ner. Det är tredimensionellt och mytiskt. Vad händer? Det slutar aldrig falla. Sakta, sakta faller ljuset ner mot golvet tills det spiller ut över mattan.

Film från SiS ungdomshem i Hässleholm

Curatorstext om Ljus för liten tall av Kristina Möster Nilsson

Ljus för liten tall
Det finns en vägg på ett ungdomshem i Hässleholm som skiljer ut sig, där ljus dansar ur väggen och får en rå yta att djupna av gyllengula gropar. Här faller ett vitt ljus långsamt ner över väggen och spiller ut över mattan. Det fortsätter och fortsätter att falla medan dagen går från mörker till dagsljus till mörker igen. Om denna vägg kan få en enda tonåring att låta tankarna vandra iväg, kan få en enda tonåring att dra på smilbanden eller bara kan få en enda tonåring att känna ett uns gnista av överrumplande förtjusning – då har konsten gjort sitt. Mer än så kan ingen begära. Om det händer är det tillräcklig svindlande att det räcker för en vanlig skoldag och kanske lite till.

 

Det är som att deras röster finns i det lilla taniga trädet.

Var kan konst i offentliga rum vara?
Offentlig konst finns i många olika slags rum. Även i dem som är stängda för gemene man att stiga in i. Konstverket i Hässleholm tillhör vardagen i skolan och där har inga utomstående tillträde. De ungdomar som är på SiS ungdomshem är här för att de behöver vård, behandling och särskild skolgång. Ungdomshemmet bedriver statlig grundskola för dem som under en kort period i livet bor här. Konsten har fått en central plats i byggnaden och möter dagligen eleverna. ”Denna tallplanta fick inte någon bra start i livet” skriver Lisa Strömbeck om tallen som är tecknad på den skrovliga väggen. Strömbeck har som konstnär tagit till sig de berättelser som unga på SiS-hem har delat med sig av. Det är som att deras röster finns i det lilla taniga trädet. Orubbligt står det där och låter ljuskällorna singla ner över dess knappt urskiljbara krona.

Konstnärlig erfarenhet samlad i ett konstverk
Lisa Strömbeck har i detta konstverk samlat år av konstnärlig erfarenhet. Någon skulle kanske säga att Strömbecks konstnärskap är flertydigt, någon annan skulle säga yvigt. I Ljus för liten tall samlas hennes tidigare konstnärliga arbeten i en sammanfattande hyllning till alla dem på jorden som behöver extra stöd. Den observante konstbetraktaren kan självklart se hennes tidiga ljusstudier och fotografierna kring dem. Intresset för uråldriga träd och experimentella fotografiska och filmiska tekniker likaså. Men slutligen är hela hennes konstnärskap en övning i konstnärlig omsorg. Hon har omhuldat hundar och människor i kärleksfulla skildringar, liksom hon genom konsten både visat på och velat förändra orättvisor i samhället. Hon är en stark konstnärlig röst som står på de utsattas sida. Ljuset, växtlighetens okuvlighet och den kärleksfulla omsorgen bildar omlott kontemplativ upplevelse i Ljus för liten tall.

Om Lisa Strömbeck

Lisa Strömbeck är född 1966 i Andrarum och är idag bosatt i Borrby och Köpenhamn. Hon är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi, Köpenhamn. Strömbeck är konstnär med bas inom fotografi, video och installation. Hon har sedan 1990-talet ingått i konstnärliga samarbetsgrupper, bland andra Kvinder på Værthus (1997–2008). Sedan 2010 är undervisning en del av hennes profession, i huvudsak på Kunsthøjskolen i Holbæk. Hon tar genom sin profession, och med stort engagemang, del av unga människors livsvillkor. Lisa Strömbecks konst startar i något hon upplever i sin nära omgivning. Vardagligheter, ljus och rum formas i samklang med människor och djur.

Hitta till konstverket

Hässleholm, Sverige