Mot långsidorna på Ismagasinet sitter upplysta corianplattor i verket Correlation.

COR/R/E/LATION

COR/R/E/LATION, ett verk bestående av ljussatta bågar och ljusgenomsläppliga corian-paneler, är placerade längs sidorna på Magasinsbyggnaden på Ismagasinet, en byggnadsminnesmärkt byggnad placerad tätt intill Mittuniversitetets nya huvudentré.

Om COR/R/E/LATION

Konstnären Catrin Andersson har för gestaltningen framställt en 10 meter lång platsspecifik teckning. Kol på papper skapar tillsammans med is och vatten från Sidsjön ett mönster som överförts till baksidan av de ljussatta Corian-panelerna.

I sina gestaltningar inkluderar konstnären pågående arbetsprocesser och materialundersökningar som vävs samman med platsens historia och struktur.

Kolteckningens spår och tecken från is och vatten tänds upp när mörkret faller under de långa mörka årstiderna. Ljuset bryter igenom panelernas isstruktur likt en iskärna som borrats upp ur marken för ett vetenskapligt sammanhang och skapar en dialog över tid och rum. Platsen binder med sin historiska koppling samman dåtid, nutid och framtid, och den konstnärliga gestaltningen bidrar till och förstärker platsens identitet och blir en symbol för Mittuniversitetet Åkantens nya huvudentré.

Curatorstext av Marianne Jonsson

COR/R/E/LATION en gestaltning för Lärarutbildningen på Mittuniversitetet, Åkanten i Sundsvall – en fotografisk framkallningsprocess sammanvävd med platsens historia.

Material: Digitalt tryck, kolteckningar, corian-paneler, rostfritt stål och ljussättning.

”Is är huvudkomponenten för hela gestaltningen där verkets långsidor genom Corianmaterialet och dess translucida yta med mönster får symbolisera en ismassa, en iskärna som borrats upp ur marken, och nu ligger exponerad och redo för analys, ett arkiv av tid med möjliga svar på frågor kring bl. a. pågående klimatförändring.”
Catrin Andersson

Konstnären Catrin Andersson beskriver själv sitt verk som en process som involverar platsens historia där Ismagasinet/muren bildar den stabila grunden och byggnaden i en ismassa i ständig förändring. Verket utgör en integrerad del av det befintliga Ismagasinet, ett byggnadsminnesmärke från den gamla bryggeriepoken (med kopplingar till Grönborgs bryggeriers verksamhet vid 1800-talet slut), placerad tätt intill Mittuniversitetets Åkantens nya huvudentré.
Platsen har ett stort kulturhistoriskt värde och är idag ett spår – ett minne- av stadsstrukturen från slutet av 1800-talet, en viktig period i Sundsvalls samhällsutveckling. Under denna tid togs isblock från den närbelägna Sidsjön, tidigt på våren när sjön var täckt av is. Dessa transporterades sedan och förvarades i ismagasinet.

Is är en återkommande metafor i konstnärens verk, vilka ofta inkluderar vatten i någon form, fysiskt, mentalt, flyktigt, fast eller flytande.

Catrin Andersson har gjort kolteckningarna som printats på baksidan av ljussatta corian-paneler vars mönster skapats av is från Sidsjön som har lagrats nere i Ismagsinet tills isen smält. Efter att mönstret överförts till panelerna har dessa monterats på fasaden.

I sina gestaltningar inkluderar konstnären pågående arbetsprocesser och materialundersökningar som vävs samman med platsens historia och struktur. Hon säger själv att ” i mina teckningsverk får kol på papper reagera med vatten likt vid en fotografisk framkallningsprocess.”

En viktig del av verket är den bakomliggande belysningen av de ljusgenomsläppliga corian-panelerna, där kolteckningens spår och tecken från is och vatten tänds upp när mörkret faller under de långa mörka årstiderna. Ljuset bryter igenom panelernas isstruktur likt en iskärna som borrats upp ur marken för ett vetenskapligt sammanhang och skapar en dialog över tid och rum. Platsen binder med sin historiska koppling samman dåtid, nutid och framtid, och den konstnärliga gestaltningen bidrar till och förstärker platsens identitet och blir en symbol för Mittuniversitetet Åkantens nya huvudentré.

Om Catrin Andersson

Catrin Andersson (f. 1974) är verksam i Jädraås och Stockholm. Hon har en examen i fotografi och visuell kommunikation från Edinburgh college of Art and Design. Catrin Andersson har haft separatutställningar i bland annat Stockholm, Lund, Malmö, Svalbard/Norge, Andratx på Mallorca och i Akiyoshidai i Japan. Under 2019 kommer hon ha en separatutställning på Sandviken konsthall i Sandviken och ELASTIC Gallery i Stockholm.

Hitta till konstverket

Grönborgsgatan 23, Sundsvall, Sverige