Stor rosa skulptur på en arbetsplats

Västlänkens första konstverk växer fram

Just nu pågår arbetet med den internationellt erkända konstnären Katharina Grosses verk ”bLINK”, producerat och beställt av Statens konstråd och Trafikverket som en del av den konstnärliga gestaltningen av Västlänken.

”bLINK” är en rosa skulptur, stor som ett trevåningshus, som kommer att ta plats på Västlänkens järnvägsbro vid Olskroken i Göteborg. Under sommarmånaderna monteras verket i etapper och beräknas stå färdigt i höst. Det är det första av fler konstverk i Västlänken som invigs.