Inglasade bilder ligger på ett golv. Fyrkantiga bronsstavar markerar kanterna på bilderna.

Runo Lagomarsino får uppdraget att göra en konstnärlig gestaltning i Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Runo Lagomarsino gör den konstnärliga gestaltning i nya Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han fick uppdraget efter en upphandling. Lagomarsinos konstverk Golvets historia knyter ihop nuet med framtiden och historien, samtidigt som det ställer frågor om vad som syns och inte syns i samhället.

I den konstnärliga gestaltningen Golvets historia skapar Runo Lagomarsino ett abstrakt mönster av bronspunkter i golvet i entréhallen till Handelshögskolan. Bronspunkterna markerar platser där bilder från nyhetsartiklar är förslutna i golvet likt tidskapslar. Artiklarna, från svenska och internationella dagstidningar, berör frågor om mobilitet och migration och ska samlas in av konstnären under ett år. Tidningsartiklarnas texter, med bilderna bortklippta, frånvarande, kommer att placeras i korridorerna i de övre våningsplanen. På så sätt skapas en berättelse om det år artiklarna publicerades. Tidningspappret kommer över tid att sakta gulna och bidra till konstverkets påminnelse om minne och historia.

– Det är ett fantastiskt fint förslag som knyter samman vår tid med både framtiden och historien på flera sätt. Runo Lagomarsino samlar berättelser från idag, som speglar vår tid, och som får leva kvar och upptäckas av nya generationer. Konstverket relaterar också till arkitekturen på ett spännande sätt, säger Lotta Mossum, curator för projektet på Statens konstråd.

I samband med invigning av verket 2025 kommer Runo Lagomarsino också att arrangera ett maratonperformance där artiklarna på olika språk läses upp en efter en i Handelhögskolans lokaler.

– Jag har funderat länge på hur man gestaltar det som inte syns, det som är dolt och hur man kan beskriva och påvisa det som verkar osynligt. Hur skapar man en berättelse utan att använda bilder? Vad är en bild? Under processens gång kom jag fram till att jag kunde använda de utklippta bilderna från dagstidningarna och att de skulle vara en del av golvet. Att de skulle vara gjutna i golvet. Vara där i sin osynlighet. Men hur skulle detta gestaltas för betraktaren? Var bilderna finns? Till slut kom jag på att jag kunde använda bronsprofilerna i golvet som små markeringar för var bilderna finns, säger Runo Lagomarsino.

Vinnaren utsåg av en samrådsgrupp med representanter från Akademiska Hus, AIX Arkitekter, Göteborgs universitet, Johannes Norlanders arkitektur och Statens konstråd. Tre konstnärer/konstnärsgrupper hade bjudits in att lämna anbud/skissförslag: Dit-Cilinn Sundqvist/David Ohlsson, Lap-See Lamoch Runo Lagomarsino.

Om nya Handelshögskolan

Den nya byggnaden för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, på Vasagatan i centrala Göteborg, gör det möjligt för fakulteten att expandera och utveckla sin utbildning och forskning inom ekonomi och juridik. Projektet innebär också att en av Västlänkens stationsuppgångar integreras i den nya byggnaden. Den nya byggnaden planeras stå klar 2025.

Deltagare i samrådsgruppen

Charlotte Brolin, elevrepresentant Handelshögskolan, Erik Gustafsson, brukarrepresentant Handelshögskolan, Jan Henningsson, Akademiska Hus, Katja Hillström, AIX Arkitekter (medverkade del av möte),Ulrika Holmberg, brukarrepresentant Handelshögskolan, Marianne Jonsson, Statens konstråd, Naomi Lopes, Akademiska Hus, Stina Malm, Johannes Norlander arkitektur, Ingemar Moen, Göteborgs Universitet ochLotta Mossum, Statens konstråd.

Upphandlingen genomfördes av Akademiska hus och Statens konstråd.