Nytt skissuppdrag för konstnärer för det nya polishuset i Borås

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att anmäla intresse för ett skissuppdrag gällande ett permanent konstverk för Borås nya polishus. Fastighetsägare är Specialfastigheter. AG arkitekter har ritat byggnaden.

Curatoriell vision: Trådarna i samhällsväven

För Borås nya polishus söks en konstnär eller konstnärsgrupp som med den polisiära verksamheten som klangbotten förmår fördjupa sig i Borås textila arv, men också framtida innovationer, och härigenom gestalta nya mönster i den samhällsväv som vi alla delar. Curatoriell vision för det konstnärliga gestaltningsuppdraget är Trådarna i samhällsväven. Den curatoriella visionen kopplar därmed både till Borås historiska och nutida roll som centrum för innovation.

Det nya polishuset byggs väl synligt i centrala Borås, intill Riksväg 40 och Brodalsmotet. Det uppförs nära Borås äldsta idag byggnadsminnesförklarade stadskärna och järnvägsstationen. Precis som i den curatoriella visionen finns i byggnadens arkitektur nära kopplingar till stadens textila industrihistoria, till exempel i rytmiseringen av fönstren i fasaderna och olika sätt att variera nyanser i färgsättning och material. Det nya polishuset ingår som en del i ett område där en större samlokalisering av rättsvårdande myndigheter planeras.

Genom området löper centrala gångstråk för bosatta och besökare till Borås. Det nya polishusets huvudentré är därför en av flera möjliga platser för konstnärlig gestaltning som föreslås i det konstprogram för byggnaden som Statens konstråd tagit fram på uppdrag av Specialfastigheter.

Sista ansökningsdag är 22 augusti 2022.

LÄS MER OCH SKICKA INTRESSEANMÄLAN