Vitrygg Nr 17 av Jan Carleklev

Vitrygg Nr 17 av Jan Carleklev

Skulpturen Vitrygg Nr 17 består av trä, elektronik och en solcellspanel och berör människans relation till naturen. Det är ett av konstverken som har köpts in till Coronasamlingen, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen.

Konstverkets utgångspunkt är den vitryggade hackspetten, som det idag bara finns 16 stycken kvar av i Sverige. Jan Carleklev har skapat den 17:e av trä, elektronik och solcellsteknik. Konstverket berör vår relation till naturen: hur vi försöker styra över naturens processer, missar konsekvenserna av vårt beteende och inte ser hur begränsade vi är i jämförelse med naturens mångfald.

Konstnärsbio

Jan Carleklev är bosatt och verksam i Braås. Han är utbildad vid Konstfack i Stockholm och har en bakgrund som tonsättare och musiker.