Bild på tre delar av verket Lets face it. Ett öga, en näsa och en tunga i sten.

Let’s face it

När konstnären Linda Persson blev inbjuden för att utveckla ett offentligt konstverk i Huskvarna Folkets Park tog hon fasta på folkparken som en plats för fritid – för gemenskap, musik, dans och skratt. Verket Let’s face it är en grupp stenskulpturer i form av resliga mänskliga ansiktsdelar. Beroende på var i parken du står kan ett ansikte framträda och snegla på dig. Huskvarna Folkets Park är en levande plats, öppen året runt och med ett brett utbud av konserter, teater och festivaler.

En hyllning till humor och skratt, våra likheter och olikheter, som binder människor samman

I Linda Perssons verk finns en surrealistisk humor som knyter an till historien med mänskliga avbildningar – en lekfull referens till sången, skrattet och grimasen. En dubbelnäsa, i polerad och krysshamrad röd granit, sticker upp ur marken likt en svamp. En dubbeltunga sträcker ut sig på gräset, som en blinkning till sången på scenerna intill. Tungan, en oformlig kroppsdel som kan tränas till att forma all världens ljud, men också ge oss njutning genom smak och känsel. Den tredje skulpturen är ett öga som blickar bakåt och framåt från sin placering på en mångfärgad pelare av sten.

Verket Let’s face it står i en träddunge intill gångvägen som skär genom Huskvarna Folkets Park och används till vardags av passerande genom parken. Vägen leder mellan scenerna och vidare genom den grönskande gläntan. Kommer du nära blir verket en plats att slå sig ned på. Här kan du dra dig undan för att på håll betrakta folkparkens liv, och känna på stensorternas många texturer som glans, friktion och ådringar. Intill Huskvarna Folkets Park finns flera platser avsedda för barn – en lekplats, förskola och skolor. Let’s face it skapar en plats för häng, inte minst för unga vuxna.

Med Let’s face it lägger Linda Persson till ett lekfullt, och humanistisk, konstverk till lagren i folkparkens historia. Verket blir en hyllning till humor och skratt, uttryck som binder människor samman och får oss att le åt våra likheter, och olikheter.

Om Linda Persson

Linda Perssons konst utgår från olika läsningar av landskap, kropp och språk. Hennes arbeten tar sig ofta uttryck av skulpturala och filmiska processer. Hon har en kandidat och mastersexamen i skulptur/ljud från Chelsea College of Art &Design och Winchester School of Art, England samt ett forskningsår vid Mejan Residens, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Persson har deltagit i Momentum Biennalen (2017) och inkluderades i boken 100 Sculptors of Tomorrow av förlaget Thames & Hudson (2019).

Ett samarbete mellan Folkets Hus och Parker och Statens konstråd

Konstprojektet är ett samarbete mellan Huskvarna Folkets Park, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Statens konstråd. Under 2020–2022 producerar Statens konstråd tre nya offentliga konstverk i folkparkerna Heby i Uppland, Björneborg i Värmland och Huskvarna i Småland.

Konstverket kommer stå färdigt och invigas 2023.