Interplanetary Species Society – Installation

Konstnär: jonas staal Kategorier: Tillfällig konst Ort:

Interplanetary Species Society (ISS) av Jonas Staal är en storskalig installation i form av en alternativ biosfär. Den tar avstånd från koloniseringen av rymden och föreslår istället ett ”rymdsamarbete” och uppmanar oss att betrakta oss som gäster istället för pionjärer.

Interplanetary Species Society (ISS) av Jonas Staal är en storskalig installation i form av en alternativ biosfär. Den tar avstånd från koloniseringen av rymden och föreslår istället ett ”rymdsamarbete” och uppmanar oss att betrakta oss som gäster istället för pionjärer.

Biosfären består av hopsättningar av människor, ammoniter (fossiler) och proletariska plantor och föreslår nya former av samexistens mellan mänskliga, icke-mänskliga och mer-än-mänskliga subjektiviteter. Installationen byggs upp i ett tidigare underjordiskt kärnreaktorsrum, Reaktorhallen, i Stockholm.

Enligt Jonas Staal är vi på väg in i en tid då människan kommer att bli en interplanetär art. Och ISS utmanar den nykoloniala och extraktivistiska logik som till exempel ligger till grund för Space X:s affärsmässiga strävande att utforma planeten som jorden eller Trumps export av ultranationalism i form av den nya rymdarmén, Space Army. ISS:s alternativa biosfär tar avstånd från koloniseringen av rymden. Istället föreslår ISS ”rymdsamarbete” och uppmanar oss att betrakta oss som ”gäster” istället för pionjärer. ISS lanserar biosfären som en plats där man kan öva sig i att utveckla nya former av intra- och interplanetära allianser.

Den 24 augusti arrangerar ISS sin första offentliga församling som utforskar ämnen som interplanetarisk infrastruktur, språk och politik med perspektiv från konsten, politiska teorier och vetenskapen.

Medverkande: James Bridle, Kristine Dannenberg, iLiana Fokianaki, Vincent W.J. van Gerven Oei, Sam Hultin, Klaas Kuitenbrouwer, Aurélie Nyirabikali Lierman, Sven Lütticken, Felicity Scott, Anton Vidokle, med flera.

ISS är ett projekt av Jonas Staal
Installation: Jonas Staal i samarbete med arkitekten Paul Kuipers och formgivaren Remco van Bladel.
Produktion: Younes Bouadi och Evelien Scheltinga (Studio Jonas Staal) i samarbete med Statens konstråd och Kungl. Tekniska högskolan.
Med stöd av: Mondrian Fund