Konstverk av metall och sten utanför hus.

Berättelser

Berättelser är en permanent gestaltning för Domstolsverket i Nackas nya huvudentré – skapad utifrån verksamheten och platsens historiska arv av innovativ industrikultur.

Om verket

Stina Stigells verk Berättelser är en skulptural och målerisk installation placerad utanför Nacka tingsrätts och Hyres- och arrendenämndens nya huvudentré i Nacka. Gestaltningen har utgått från, och inspirerats av, mångfalden i människors berättelser – berättelser som utgör en central roll i Domstolsverkets verksamhet.

Platsen och området expanderar och omvandlas nu i snabb takt från industriområde till stadskvarter. Här finns fortfarande en tydlig koppling till Sicklaområdets historiska arv av innovativ industrikultur, vilket även är en central och bärande idé för den arkitektoniska gestaltningen.

Framför Domstolsverkets entré skapas en torgbildning genom gestaltningen Berättelser – en mittpunkt som tydliggör platsens och gångstråkets identitet.

Domstolsverkets byggnad i rött och brunt tegel, med detaljer i kopparkulör, öppnar sig mot en genomskärande tvärgata – ett gångstråk som sträcker sig ända till Sickla handelsområde. Framför Domstolsverkets entré skapas en torgbildning genom gestaltningen Berättelser – en mittpunkt som tydliggör platsens och gångstråkets identitet.
– För mig handlar verket om samhällets berättelser, om fundamenten och grunden, om naturens processer som pågår hela tiden. Om vattnet som tidigare funnits på platsen och som troligen i en framtid kommer åter. Men också om individens berättelser, byggandet, relationer, kompromisser och samarbeten, säger Stina Stigell.

Curatorstext av Marianne Jonsson

Stina Stigells verk Berättelser är en skulptural och målerisk installation placerad utanför Domstolsverkets nya huvudentré i Nacka. Gestaltningen har utgått från och inspirerats av mångfalden i människors berättelser, berättelser som utgör en central roll i Domstolsverkets verksamhet.

Platsen/området expanderar och omvandlas nu i snabb takt från industriområde till stadskvarter. Här finns fortfarande en tydlig koppling till Sickla-områdets historiska arv av innovativ industrikultur, vilket även är central och bärande idé för den arkitektoniska gestaltningen.
Domstolsverkets byggnad i rött och brunt tegel, med detaljer i kopparkulör, öppnar sig mot en genomskärande tvärgata – ett gångstråk som sträcker sig ända till Sickla handelsområde. Framför Domstolens entré skapas genom gestaltningen Berättelser en torgbildning – en mittpunkt som tydliggör platsens och gångstråkets identitet.

Stina Stigell beskriver själv sitt verk som ”Berättelser, en skapad rumslighet i det större omgivande gaturummet, ett rum att gå igenom, som en passage, eller att stanna till vid/ sitta i.
Huset/husgrunden är en symbol för den mänskliga kulturen, platsen kring vilka berättelser tar form. En handlar om tidens gång – hur kulturen i en mycket långsam process övergår i natur och vice versa. Betongen blir klippor och marken fylls av vatten. Här möts tidsåldrarna – ett urdjur från forntiden ligger på betongen och där finns även en stadig ring att förtöja vid.”

Corténstrukturen, som reser sig likt en inramning och port till Domstolens entré, är både stabil och fast förankrad samtidigt som den ger ett fragilt intryck – en symbol för livets resa.

Stina Stigell arbetar tredimensionellt och poetiskt med assemblage, relief och ytstrukturer där det måleriska hela tiden är viktigt och närvarande. Hon undersöker föremålens och materialens inneboende egenskaper och sensibilitet, och använder dessa till att skapa egna världar och historier som behandlar den personliga berättelsen i förhållande till det omgivande samhället.

Corténstrukturen, som reser sig likt en inramning och port till Domstolens entré, är både stabil och fast förankrad samtidigt som den ger ett fragilt intryck – en symbol för livets resa. Den samspelar även med platsens historiska lager av industriell verksamhet och korresponderar med den höga befintliga fabriksskorstenen av rött tegel som står som ett utropstecken i fonden.

Stina Stigell tolkar den industrihistoriska miljön kraftfullt, poetiskt och konceptuellt men också med ett humoristiskt uttryck som speglar individuella och gemensamma berättelser i dagens samhälle.

Text av Marianne Jonsson

Om Stina Stigell

Stina Stigell är född 1971. Hon bor och arbetar i Stockholm och är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1996–2001. Specialelev i skulptur Konsthögskolan 2004/2005. Stina Stigell har haft separatutställningar i bland annat Stockholm, Berlin, Skanör-Falsterbo och Malmö.

Hitta till konstverket

Vid huvudentrén
Nacka tingsrätts och Hyres- och arrendenämnden