Berättelser

Konstnär: stina stigell Kategorier: Permanent konst

Berättelser är en permanent gestaltning för Domstolsverket i Nackas nya huvudentré – skapad utifrån verksamheten och platsens historiska arv av innovativ industrikultur. 

Stina Stigells verk Berättelser är en skulptural och målerisk installation placerad utanför Nacka tingsrätts och Hyres- och arrendenämndens nya huvudentré i Nacka. Gestaltningen har utgått från, och inspirerats av, mångfalden i människors berättelser – berättelser som utgör en central roll i Domstolsverkets verksamhet.

Platsen och området expanderar och omvandlas nu i snabb takt från industriområde till stadskvarter. Här finns fortfarande en tydlig koppling till Sicklaområdets historiska arv av innovativ industrikultur, vilket även är en central och bärande idé för den arkitektoniska gestaltningen.

Domstolsverkets byggnad i rött och brunt tegel, med detaljer i kopparkulör, öppnar sig mot en genomskärande tvärgata – ett gångstråk som sträcker sig ända till Sickla handelsområde. Framför Domstolsverkets entré skapas en torgbildning genom gestaltningen Berättelser – en mittpunkt som tydliggör platsens och gångstråkets identitet.
– För mig handlar verket om samhällets berättelser, om fundamenten och grunden, om naturens processer som pågår hela tiden. Om vattnet som tidigare funnits på platsen och som troligen i en framtid kommer åter. Men också om individens berättelser, byggandet, relationer, kompromisser och samarbeten, säger Stina Stigell.

 

Här finns verket