Utställning av Coronasamlingen på Skissernas Museum i Lund

Varmt välkommen på utställning på Skissernas Museum i Lund

Den 13 oktober 2022–12 februari 2023 visas den andra delen av utställningen Coronasamlingen – Statens konstråds nyförvärv 2021, våra mest omfattande inköp någonsin. I samarbete med Statens konstråd och Skissernas Museum presenteras ett urval från samlingen med drygt 70 verk av 52 konstnärer.

År 2021 fick Statens konstråd 25 miljoner kronor av regeringen för att förvärva ny konst. Satsningen var ett regeringsuppdrag som syftade till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen. Tillskottet innebar en kraftfull uppväxling av de årliga nyinköp av konst som Konstrådet har gjort sedan 1937. Genom satsningen finns nu över 500 nyförvärvade verk med olika former av uttryck av 350 konstnärer, som representerar olika generationer med skilda bakgrunder, och som är verksamma på platser spridda över hela landet.

Konsten i utställningen kommer, precis som övriga 100 000 verk i Konstrådets samling, att placeras på statliga arbetsplatser runt om i landet, från universitet, domstolar och lokala skattekontor, till häkten och fängelser och även Sveriges ambassader runt om i världen.